April 2018

Systembolagets delårsrapport för perioden januari till mars: förtroendet för ensamrätten är fortsatt starkt och efterfrågan på alkoholfria drycker ökar

- Jag är väldigt stolt över kundernas förtroende och medarbetarnas goda arbete som bekräftas av att OPI fortsatt ligger på en hög nivå och att stödet för ensamrätten …

Februari 2018

Systembolagets bokslutskommuniké 2017

Nöjda kunder och högt förtroende för Systembolagets ensamrätt