Bättre service för kunder som efterfrågar lokala och småskaliga drycker

Systembolaget har ytterligare förbättrat servicen för kund när det gäller lokala och småskaliga drycker. Nu blir därför ännu fler lokala drycker tillgängliga för alla kunder i hela Sverige. Till hösten lanseras också förbättrade möjligheter för de kunder som vill beställa drycker från Systembolaget via mobilen t.ex. i samband med att de besöker en tillverkare.

Systembolagets nya justerade definition av vad som avses med lokala och småskaliga drycker innebär att fler artiklar som har en stor efterfrågan lokalt, och som tidigare därför snabbt ”slog i taket”, nu kan beställas av våra kunder till valfri butik. Detta i och med att Systembolaget numera räknar bort försäljningen i de tre butiker som har den största försäljningen av artikeln ifråga.– Systembolagets definition av lokala och småskaliga drycker var i första skedet medvetet försiktig, just för att kunna säkra leveranserna till våra kunder. Leveranserna har fungerat bra och därför justerar vi nu definitionen för att ännu fler artiklar ska bli tillgängliga för alla våra kunder, säger Magdalena Gerger VD på Systembolaget.För att ytterligare förbättra servicen mot kunderna kommer en förbättrad beställningsfunktion för mobiltelefoner under hösten. Den kommer att möjliggöra beställningar av drycker på plats hos lokala producenter. Beställningen hämtas sedan ut i vald Systembolagsbutik. – Vår ambition har hela tiden varit att hitta en bra lösning för att förenkla för våra kunder att beställa lokala och småskaliga drycker när de besöker en tillverkare. Med en förbättrad beställningsfunktion för mobiltelefonen kan detta möjliggöras på ett smidigt sätt, säger Magdalena Gerger.Fakta om lokala drycker:• I dag finns det 444 lokalt producerade och efterfrågade drycker på Systembolaget, som lagerförs i minst en butik.• Dessa drycker är spridda på drygt 80 leverantörer• Försäljningen av lokala drycker under första halvåret 2012 ökade med 61 procent jämfört med samma period 2011. Ökningen 2011 jämfört 2010 var 113 procent.

För frågor: Lennart Agén, presschef, Systembolaget, 070-564 17 10