Februari 2015

2015 års första dryckesauktion

Vid årets första dryckesauktion 2 – 4 mars kommer 459 objekt till ett uppskattat värde på ca 2,7 mkr ropas ut.