Oktober 2013

Delårsrapport januari – september 2013: Systembolagets försäljning ligger still

Systembolagets delårsrapport presenteras idag och visar på en marginell försäljningsökning på 0.8 procent vilket motsvarar 2,8 miljoner liter.  Den totala …

Augusti 2013

Delårsrapport januari – juni 2013: Systembolagets försäljning ligger still

Systembolagets delårsrapport som presenteras i dag visar att försäljningsvolymen under första halvåret 2013 uppgick till 222,6 miljoner liter, vilket är i samma nivå som …

April 2013

Systembolagets delårsrapport januari-mars 2013: Svag försäljningsökning och alkoholfritt fortsätter att öka

Systembolagets delårsrapport som presenteras i dag visar att försäljningsvolymen under årets första kvartal uppgick till 100 miljoner liter, en ökning med 2,3 procent …

Systembolagets årsstämma: Nöjda kunder och starkt stöd

Stödet för Systembolaget är starkt och kundnöjdheten ligger på en fortsatt hög nivå. Förbättrad rådgivning genom nya tjänster och försök med hemleverans är några …

Februari 2013

Systembolagets bokslutskommuniké 2012

Systembolagets resultat för 2012 uppgick till 180 (233) MSEK. Arbetet med att fortsätta stärka och utveckla kundservicen gick vidare. Nya besöksrekord uppnåddes, både i …