Oktober 2015

Systembolagets delårsrapport – Kundnöjdheten fortsatt hög

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-september, som presenteras i dag, visar att kundnöjdheten fortsatt är hög och att förtroendet för Systembolaget fortsatt …

Augusti 2015

Starkt stöd för Systembolagets ensamrätt

Systembolagets delårsrapport, som presenteras i dag, visar att stödet och förtroendet för Systembolaget fortsatt är starkt.

April 2015

Starkt stöd för Systembolagets ensamrätt och nöjda kunder

Systembolagets delårsrapport, som presenteras i dag, visar att stödet och förtroendet för Systembolaget fortsätter att öka. 77 procent av svenskarna vill att Systembolagets …

Systembolagets årsstämma:

Kundnöjdheten rekordhög och stödet starkare än någonsin

Februari 2015

Systembolagets bokslutskommuniké 2014

Stödet fortsätter att öka för Systembolaget