Oktober 2019

Systembolagets delårsrapport för januari-september: Fortsatt högt förtroende och ökade satsningar på hållbarhet

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-september som presenteras idag visar på fortsatt högt förtroende och hög kundnöjdhet. Under kvartalet har också ett stort …

Juli 2019

Systembolagets delårsrapport för januari-juni: Nöjda kunder och satsningar på det digitala kundmötet

Under det andra kvartalet fortsatte Systembolaget att nå toppnoteringar i undersökningar kring anseende och kundnöjdhet. Under perioden lanserades också en första betaversion …

April 2019

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-mars: Stark opinion för ensamrätten och högst förtroende

Systembolagets första kvartal resulterade i toppnoteringar i såväl opinionsindex som i Förtroendebarometern. Det visar Systembolagets delårsrapport för perioden januari-mars …

Februari 2019

Systembolagets bokslutskommuniké 2018:Högt kundtryck och fortsatt nöjda kunder

Den varma sommaren innebar ett högt tryck i Systembolagets butiker. Ändå uppmätte Systembolaget ett rekordhögt index för nöjda kunder. Hela 77 procent av befolkningen …

Oktober 2018

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-september: fortsatt högt förtroende för ensamrätten

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-september som presenteras idag visar på fortsatt högt förtroende och kundnöjdhet.

Juli 2018

Systembolagets delårsrapport januari-juni: Fortsatt högt förtroende för ensamrätten

– Våren och försommaren med skolavslutningar, valborg och midsommar är en härlig tid, men också en period då många ungdomar dricker …

April 2018

Systembolagets delårsrapport för perioden januari till mars: förtroendet för ensamrätten är fortsatt starkt och efterfrågan på alkoholfria drycker ökar

- Jag är väldigt stolt över kundernas förtroende och medarbetarnas goda arbete som bekräftas av att OPI fortsatt ligger på en hög nivå och att stödet för ensamrätten …

Februari 2018

Systembolagets bokslutskommuniké 2017

Nöjda kunder och högt förtroende för Systembolagets ensamrätt

Oktober 2017

Systembolagets delårsrapport för perioden januari till september presenteras idag: Fortsatt starkt stöd för ensamrätten och hög kundnöjdhet

–  Under sommarmånaderna har vi ett högt tryck i våra butiker och även många sommarvikarier på plats. Det är därför …

Juli 2017

April 2017

Systembolagets delårsrapport: svenskarna dricker allt mindre

Systembolagets delårsrapport, från perioden januari till mars, som presenteras idag, visar på att svenskarnas alkoholkonsumtion minskar. Även attityden till alkohol håller …

Systembolagets årsstämma:

Nöjd Kund Index (NKI) ligger fortsatt kvar på samma höga nivå som föregående år, 84. Opinionsindex (OPI) som Sifo genomför varje månad för att mäta allmänhetens stöd …

Februari 2017

Systembolagets bokslutskommuniké 2016

Fortsatt goda resultat och nöjda kunder

Oktober 2016

Systembolagets Delårsrapport: Hög kundnöjdhet under sommarmånaderna

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-september som presenteras idag visar på fortsatt hög kundnöjdhet. Mätningarna visar att de som besökt Systembolagets …

Augusti 2016

Systembolagets delårsrapport: Fortsatt starkt stöd för ensamrätten

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-juni som presenteras idag visar ett starkt stöd för Systembolagets ensamrätt och en hög kundnöjdhet.

April 2016

Starkt stöd för Systembolagets ensamrätt och nöjda kunder

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-mars, som presenteras i dag, visar att kundnöjdheten fortsatt är hög och att förtroendet för Systembolaget fortsatt är …

Systembolagets årsstämma:

Stödet för Systembolaget är starkare än någonsin

Februari 2016

Systembolagets bokslutskommuniké 2015

Nöjda kunder och starkt stöd för Systembolaget

Oktober 2015

Systembolagets delårsrapport – Kundnöjdheten fortsatt hög

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-september, som presenteras i dag, visar att kundnöjdheten fortsatt är hög och att förtroendet för Systembolaget fortsatt …

Augusti 2015

Starkt stöd för Systembolagets ensamrätt

Systembolagets delårsrapport, som presenteras i dag, visar att stödet och förtroendet för Systembolaget fortsatt är starkt.

April 2015

Starkt stöd för Systembolagets ensamrätt och nöjda kunder

Systembolagets delårsrapport, som presenteras i dag, visar att stödet och förtroendet för Systembolaget fortsätter att öka. 77 procent av svenskarna vill att Systembolagets …

Systembolagets årsstämma:

Kundnöjdheten rekordhög och stödet starkare än någonsin

Februari 2015

Systembolagets bokslutskommuniké 2014

Stödet fortsätter att öka för Systembolaget

Oktober 2014

Fortsatt högt stöd för Systembolagets ensamrätt

Sifo genomför undersökningen Opinionsindex, OPI, som mäter stödet för Systembolagets ensamrätt till försäljning av öl, vin och sprit. OPI uppgick för perioden till 74 …

Augusti 2014

Ökat stöd för Systembolaget och fortsatt stabil försäljning

Systembolagets delårsrapport, som presenteras i dag, visar att stödet för Systembolaget fortsätter att öka. 75 procent av svenskarna vill att Systembolagets ensamrätt …

April 2014

Systembolagets årsstämma: Nöjda kunder och starkt stöd

Stödet för Systembolaget är starkt och kundnöjdheten ligger på en fortsatt hög nivå. Systembolaget finns i samtliga av Sveriges kommuner och tillsammans med en ny …

Oktober 2013

Delårsrapport januari – september 2013: Systembolagets försäljning ligger still

Systembolagets delårsrapport presenteras idag och visar på en marginell försäljningsökning på 0.8 procent vilket motsvarar 2,8 miljoner liter.  Den totala …

Augusti 2013

Delårsrapport januari – juni 2013: Systembolagets försäljning ligger still

Systembolagets delårsrapport som presenteras i dag visar att försäljningsvolymen under första halvåret 2013 uppgick till 222,6 miljoner liter, vilket är i samma nivå som …

April 2013

Systembolagets delårsrapport januari-mars 2013: Svag försäljningsökning och alkoholfritt fortsätter att öka

Systembolagets delårsrapport som presenteras i dag visar att försäljningsvolymen under årets första kvartal uppgick till 100 miljoner liter, en ökning med 2,3 procent …

Systembolagets årsstämma: Nöjda kunder och starkt stöd

Stödet för Systembolaget är starkt och kundnöjdheten ligger på en fortsatt hög nivå. Förbättrad rådgivning genom nya tjänster och försök med hemleverans är några …

Februari 2013

Systembolagets bokslutskommuniké 2012

Systembolagets resultat för 2012 uppgick till 180 (233) MSEK. Arbetet med att fortsätta stärka och utveckla kundservicen gick vidare. Nya besöksrekord uppnåddes, både i …

April 2012

Systembolagets årsstämma: Ännu starkare stöd för Systembolaget

Kunderna har aldrig varit så nöjda som nu, ett flertal nya tjänster har införts för att möta kundernas förändrade köpbeteenden och företaget fortsätter sitt arbete …

Mars 2011

Systembolagets årsstämma: Fortsatt starkt stöd för Systembolaget

Kunderna är fortsatt nöjda, Systembolagets ålderskontroll är effektivare än någonsin och satsningen på kompetensutveckling och CSR fortsätter. Det framgick vid …