Oktober 2011

Systembolagets försäljning tredje kvartalet 2011: Försäljningen oförändrad

Systembolagets försäljning under årets tredje kvartal är i stort oförändrad. Jämfört med motsvarande period förra året minskar försäljningen med 0,2 procent räknat i ren alkohol. Försäljningen av alkoholfritt och vin ökar, medan försäljningen av sprit, öl och blanddrycker minskar.

September 2011

Systembolagets försäljning sommaren 2011: Försäljningen ligger still

Systembolagets försäljning, omräknat i ren alkohol, ökade svagt med 0,3 procent under sommaren 2011 jämfört med samma period 2010. Alkoholfritt ökade mest, med 13,9 procent, cider och blanddrycker minskade mest, med 3,1 procent.

Juli 2011

Systembolagets försäljning första halvåret 2011: Svag ökning under första halvåret

Systembolagets försäljning, omräknat i ren alkohol, ökade med 0,4 procent första halvåret 2011 jämfört med motsvarande period 2010. Under andra kvartalet var ökningen 3,5 procent. Stödet för Systembolaget fortsätter att öka och är nu större än någonsin enligt SIFO.

April 2011

Systembolagets försäljning: Svag minskning första kvartalet

Systembolagets försäljning minskade svagt under årets första kvartal. Framförallt minskar försäljningen av sprit. Minskningen i denna varugrupp påverkar till stor del den totala försäljningen, som är omräknad till ren alkohol. Stödet bland allmänheten för Systembolagets ensamrätt på försäljning av alkohol uppgick under första kvartalet till 69 procent, vilket är den högsta siffran någonsin.

Februari 2011

Systembolaget 2010: En svag försäljningsökning

Systembolagets försäljning under 2010 ökade med 1,4 procent mätt i ren alkohol jämfört med 2009. Försäljningen av vin och alkoholfritt ökade under året, medan övriga varugrupper minskade något. Antalet kundbesök ökade under 2010 med 1,9 procent jämfört föregående år och ligger nu på cirka 116 miljoner kunder.