November 2013

Alkohollagen måste omgående ses över

Åklagarens beslut att lägga ner förundersökningen rörande City Gross försäljning av alkohol till svenska kunder påvisar vikten av att alkohollagen omgående ändras. En ny lagstiftning måste tydligt slå fast att det inte får förekomma mellanhänder vid privatimport. Annars kommer beslutet innebära att fler livsmedelskedjor och näthandlare börjar sälja alkohol, med ödesdigra konsekvenser för folkhälsan.

Oktober 2013

Systembolaget varnar Vinguiden – igen

Systembolaget varnar Vinguiden på grund av vilseledande marknadsföring och överväger även rättsliga åtgärder mot företaget.

September 2013

Förslag om tillsyn – först måste rättsläget klarläggas

Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. (SOU 2013:50) slår fast att lagen behöver förtydligas gällande vad som är privatimport av alkohol respektive detaljhandel på nätet. Systembolaget anser att utredningen landar fel när det gäller förslagen om tillsyn eftersom lagen först måste förtydligas. Systembolaget efterlyser därmed i sitt remissvar en reglering liknande den som finns i Finland och Norge.

Juli 2013

Utredning belyser behovet av att alkohollagen förtydligas

I dag presenteras en statlig utredning om bland annat tillsyn av e-handel med alkohol. Utredningen bekräftar att lagen är otydlig. – Det är nu oerhört viktigt att regering och riksdag tydliggör vem som har rätt att sälja alkohol i Sverige och vem som inte har det, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger. Systembolaget har i egenskap av expert i utredningen lämnat ett så kallat särskilt yttrande.

Juni 2013

City Gross utmanar alkohollagen

City Gross startar nu försäljning av alkohol trots att Systembolaget har ensamrätt på försäljning av alkohol i Sverige. Systembolaget förväntar sig nu att lagen förtydligas. 

Maj 2013

Vinbutiker på nätet hotar alkoholpolitiken

Förekomsten av så kallade nätvinbutiker ökar och därmed också alkoholförsäljning via internet till svenska privatpersoner. Detta sker trots att Systembolaget är den enda aktör som får bedriva detaljhandel med vin, sprit och starköl i Sverige. I dagarna bildades även en ”branschorganisation” för dessa nätvinhandlare.

Januari 2013

Systembolaget varnar Vinguiden

Företaget Vinguiden gör sedan lång tid medvetna intrång på systembolaget.se och bryter mot Systembolagets användarvillkor. Systembolaget skickar nu ett varningsbrev innan rättsliga åtgärder vidtas.