Delårsrapport januari – juni 2013: Systembolagets försäljning ligger still

Systembolagets delårsrapport som presenteras i dag visar att försäljningsvolymen under första halvåret 2013 uppgick till 222,6 miljoner liter, vilket är i samma nivå som för motsvarande period 2012. Under perioden ökade försäljningen av alkoholfritt med hela 6,6 procent till totalt 982 000 liter.

Försäljning jan – jun 2013 1000-tals liter Förändring jämfört med jan – jun 2012
Sprit 8 916 – 2,1 %
Vin  94 371 + 1,1 %
Starköl  109 865 -1,2 %
Cider och blanddrycker 8 431 – 5,3 %
Alkoholfritt  982 + 6,6 %

 

– Försäljningen i liter ligger still. Vi ser en fortsatt försäljningsökning av våra alkoholfria drycker, vilket är mycket positivt. Vidare ser vi att stödet för Systembolaget bland våra kunder är fortsatt stabilt, säger Magdalena Gerger, vd Systembolaget.

Starkt stöd för Systembolaget

Opinionsindex (TNS Sifo) mäter hur stor andel av Sveriges befolkning som vill behålla Systembolagets ensamrätt på försäljning av sprit, vin och starköl. Under första halvåret 2013 uppgick stödet för ensamrätten till 72 procent, vilket är samma höga nivå som första halvåret 2012. Nöjdkundindex, som har målet 81 för hela 2013, nådde under perioden 82 vilket är en enhet högre än samma period förra året.

Ålderskontroller

Andelen godkända ålderskontroller under halvåret uppgick till 96 procent, vilket är 1 procentenheter högre än under samma period 2012.

Mer information:

Delårsrapport hittar du här: www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Bolagsstyrning/Ekonomisk-information/

Ytterligare statistik finns på www.systembolaget.se/statistik

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lennart Agén, presschef, tfn 070-564 17 10 eller press@systembolaget.se