Delårsrapport januari – september 2013: Systembolagets försäljning ligger still

Systembolagets delårsrapport presenteras idag och visar på en marginell försäljningsökning på 0.8 procent vilket motsvarar 2,8 miljoner liter.  Den totala försäljningsvolymen uppgick till 349 miljoner liter.

 

Målet för ålderskontroll uppnått

Under januari till september genomfördes ca 4 200 kontrollköp av personer mellan 20 och 24 år i våra butiker. Legitimation begärdes vid 96 procent av tillfällena vilket är en procent högre än målet för 2013.

 

Fortsatt högt stöd för Systembolagets ensamrätt

Sifo genomför undersökningen Opinionsindex, OPI, som mäter stödet till Systembolagets ensamrätt till försäljning av öl, vin och sprit. OPI uppgick för perioden till 71 procent vilket är samma höga resultat motsvarande period för 2012. 

Undersökningen för det senaste kvartalet visar att allmänheten tycker att det är viktigt med en kontrollerad försäljning, att alkohol säljs med omsorg och att våra ungdomar skyddas genom en begränsad tillgänglighet.

– Det är glädjande att se att stödet för Systembolagets ensamrätt är fortsatt högt, säger Magdalena Gerger VD för Systembolaget. Vi fortsätter utveckla vår service och ansvarsfulla försäljning för att överträffa kundernas förväntningar.

 

Ny butik i Hemavan

Systembolaget finns i samtliga av Sveriges kommuner. Under tredje kvartalet öppnade en butik i Hemavan och med den är antalet butiker 423 stycken.

 

Försäljning av alkoholfritt fortsätter att öka

Försäljningen av alkoholfritt ökade under perioden och uppgick till 1, 6 miljoner liter per den sista september.

– Vi vet sedan tidigare att bra väder under sommaren ökar vår försäljning. Glädjande nog ser vi en fortsatt ökning på 7,3 procent i försäljningen av alkoholfritt, säger Magdalena Gerger VD för Systembolaget.

 

Intäkterna

Intäkterna ökade med 380 miljoner kronor till 18 672 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2012. Ökningen beror främst på en försäljningsökning under sommaren till följd av det goda vädret, men även på högre genomsnittspriser per liter till följd av att kunderna väljer dyrare produkter.

 

Rörelseresultatet

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 44 miljoner kronor vilket är 167 miljoner kronor lägre än för samma period förra året. En avsättning till Systembolagets pensionsstiftelse på 162 miljoner har påverkat periodens resultat.

 

Ta del av Systembolagets delårsrapport här:

Finansiell information 

 

För ytterligare information kontakta:

Lennart Agén, presschef, tfn 070-564 17 10 eller press@systembolaget.se