Drygt 2 miljoner till alkoholforskning i Göteborg

Elva alkoholforskare i Göteborg får ta del av projektanslag på 2 350 000 kronor från Systembolagets Alkoholforskningsråd. Rådet delar ut sammanlagt 7 miljoner kronor till olika forskningsprojekt – en höjning med 2 miljoner jämfört med förra året.

Systembolagets Alkoholforskningsråd, som består av nio från Systembolaget fristående ledamöter, bidrar till att stärka alkoholforskningsfältet i Sverige genom att stödja alkoholspecifik forskning. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras.

Projektet ”Molekylära processer i den mänskliga hjärnan vid alkoholberoende” tilldelas 100 000 kronor.

– Sedan tidigare är det känt att det finns samband mellan fetma och alkoholberoende. Därför är det möjligt att hormoner som styr aptiten även styr suget efter alkohol, vilket vår studie ska undersöka, säger Petra Suchankova Karlsson, medicine doktor vid Göteborgs universitet. Kunskap inom området är viktig, bland annat för utvecklingen av nya läkemedel för behandling av alkoholberoende.

Övriga forskare i Göteborg som får anslag från Systembolagets Alkoholforskningsråd är: Louise Aderman, Rhona Clarke, Mia Ericson, Claudia Fahlke, Elisabeth Jerlhag Holm, Helga Lidö Höifödt, Christopher Pickering, Bo Söderpalm, Anna Söderpalm Gordh och Lennart Weibull.

Totalt har 31 projekt beviljats stöd.

Systembolagets engagemang i alkoholforskning

I Systembolagets samhällsuppdrag ingår att informera om alkoholens risker. Detta görs via informationsinsatser och stöd till alkoholforskning. Under 2015 arrangerades en alkoholforskningskonferens och tre öppna kunskapsseminarier för att diskutera och sprida forskningsresultat. Systembolaget delfinansierar också en professur i klinisk alkoholforskning, som innehas av Hanne Tønnesen vid Lunds universitet, och delar ut ett resestipendium till unga lovande forskare.

För mer information kontakta:

Björn Lundkvist, kommunikationsansvarig alkoholforskning, Systembolaget, 0706-78 68 76, bjorn.lundkvist@systembolaget.se

Petra Suchankova Karlsson, medicine doktor vid Göteborgs universitet, 031-786 34 20, petra.suchankova@pharm.gu.se