Förslag om tillsyn – först måste rättsläget klarläggas

Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. (SOU 2013:50) slår fast att lagen behöver förtydligas gällande vad som är privatimport av alkohol respektive detaljhandel på nätet. Systembolaget anser att utredningen landar fel när det gäller förslagen om tillsyn eftersom lagen först måste förtydligas. Systembolaget efterlyser därmed i sitt remissvar en reglering liknande den som finns i Finland och Norge.

Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. (SOU 2013:50) slår fast att lagen behöver förtydligas gällande vad som är privatimport av alkohol respektive detaljhandel på nätet. Systembolaget anser att utredningen landar fel när det gäller förslagen om tillsyn eftersom lagen först måste förtydligas. Systembolaget efterlyser därmed i sitt remissvar en reglering liknande den som finns i Finland och Norge.

Detaljhandel med alkohol utanför Systembolaget är olaglig, men det finns ändå alkoholbutiker på nätet där aktörer i vinstsyfte erbjuder alkoholförsäljning från lager utomlands. Samtidigt hanteras de flesta försäljningsmomenten (marknadsföring, kundtjänst, betalning, transport, mellanlagring, utlämning, reklamationer m.m.) i Sverige.

– Innan man beslutar om att utöva tillsyn måste man bestämma om verksamheten överhuvudtaget är laglig. Utredningen menar att rättsläget är oklart vilket kan betyda ett indirekt ja till olaglig alkoholförsäljning. Jag anser detta behöver klarläggas innan man går vidare med tillsyn, säger Systembolagets styrelseordförande Cecilia Schelin Seidegård.

– Genom att införa en lagstiftning som till exempel liknar den finska skulle det bli klarlagt vad som är laglig privatimport respektive olaglig detaljhandel på nätet, säger Cecilia Schelin Seidegård. Finland är precis som vi medlemmar i EU och har inte stött på några hinder för att ha en tydlig lagstiftning som förbjuder kommersiell förmedling av alkohol.

Systembolagets remissvar över betänkandet kan läsas här:

Remissvar

För ytterligare information, kontakta:

Lennart Agén, presschef, tfn 070-564 17 10 eller press@systembolaget.se