Första kvartalet 2013: Starkt stöd och svag försäljningsökning

Systembolagets försäljning ökade svagt under årets första kvartal. Totalt ökade försäljningen med 0,5 procent, omräknat i liter ren alkohol. Alkoholfritt fortsätter att öka kraftigt. Under det första kvartalet ökade försäljningen av alkoholfritt med 10,6 procent. Samtidigt minskar varugruppen cider och blanddrycker med 6,1 procent. I övriga varugrupper är förändringen marginell. Under perioden uppgick stödet bland allmänheten för Systembolagets ensamrätt till 73 procent, den högsta siffran någonsin.

– Vår försäljning är fortsatt stabil. Kundernas intresse för alkoholfritt är fortsatt starkt, vilken den tydliga försäljningsökningen visar. På sikt kommer de procentuella ökningarna av alkoholfritt naturligtvis plana ut, i takt med att försäljningen i antal liter blir allt större, men där är vi inte ännu, säger Magdalena Gerger, VD för Systembolaget.

– Den stora försäljningsökningen för alkoholfritt beror naturligtvis på att vi möter kundefterfrågan med ett brett och intressant utbud. Exempelvis lanserade vi tio svenska äppelmuster 1 mars i år. I takt med att utbudet av högkvalitativa alkoholfria drycker ökar blir det också självklart för allt fler att köpa alkoholfritt, vilket ytterligare stärker kundefterfrågan, en positiv spiral säger Magdalena Gerger, VD för Systembolaget.

Försäljningen av lokala och småskaliga produkter, främst öl, fortsätter att öka. Kundintresset för dessa produkter ökar kontinuerligt, och försäljningstrenden stärks av ett ökande antal lokala och småskaliga produkter i sortimentet.

Stödet för Systembolaget fortsätter att öka

Under första kvartalet 2013 svarade 73 procent ja på TNS Sifo:s fråga om man vill behålla Systembolagets ensamrätt på alkoholförsäljning till konsumenter, vilket är den högsta kvartalssiffran sedan mätningarna inleddes 2001. Då var siffran 49 procent.

Höga siffror på ålderskontroll

Systembolaget anlitar ett externt undersökningsföretag för att ta reda på hur ålderskontrollen fungerar. Undersökningsföretaget låter kunder mellan 20-24 år genomföra testköp i Systembolagets butiker. Under första kvartalet 2013 bad personalen om legitimation vid 95 procent av alla testköp, vilket är samma höga siffra som för helåret 2012.  Läs mer på systembolaget.se/statistik

För mer information, kontakta:Lennart Agén, presschefIda Thulin, biträdande presschef Tel: 070-245 00 47, press@systembolaget.se