LNBs chef Ida Thulin till Systembolaget

Systembolaget har rekryterat en biträdande presschef. Ida Thulin, i dag chef på Liberala Nyhetsbyrån, tillträder tjänsten vid årsskiftet.

– Jag ser fram emot att få arbeta på ett företag som både har en viktig uppgift och ett antal kommunikationsutmaningar, säger Ida Thulin. Svenskarna har lagt sig till med kontinentala alkoholvanor. Men vi har inte bytt helgfyllan mot middagsvinet, utan bara kompletterat den förra med det senare. Systembolagets försäljningsregler och informationsinsatser behövs.Ida Thulin är i dag chef på Liberala Nyhetsbyrån, LNB, som dagligen förser lokal- och regionaltidningar med opinionsmaterial. Hon har tidigare jobbat på Eskilstuna-Kurirens ledarsida och även skrivit ledare i GT samt varit redaktör för idétidskriften Liberal Debatt. Hon är journalistutbildad på Poppius.För frågor: Ann-Therése Enarsson, chef samhällskontakter, 070-921 75 50Ida Thulin, 072-727 54 11