Mer om lokala och småskaliga drycker

Några förtydliganden kring hur Systembolaget förbättrar erbjudandet av lokalt och småskaligt producerade drycker till våra kunder.

Kundernas intresse och efterfrågan på lokalt producerad öl, vin och sprit har ökat kraftigt de senaste åren, så även antalet producenter. Och vi ser att antalet lokalt och småskaligt producerade produkter kommer att fortsätta öka i våra butiker. Systembolaget genomför därför ett antal förändringar med målet att förbättra kunderbjudandet och kvalitetssäkra sortimentet och distributionen av lokalt och småskaligt producerade produkter.

Förbättringar jämfört med i dag

  • De lokala artiklarna kan listas i upp till tio butiker i närområdet om kundefterfrågan finns – jämfört med tre butiker i nuvarande lösning
  • Produkterna kommer, i likhet med övriga sortimentet, att provas innan de kommer upp på hyllan för att säkerställa att de inte är defekta.
  • Det blir en tydligare information till kunderna på hyllkantsetiketterna i butik och sökbarhet på webben.
  • Producenterna kommer erbjudas att delta med de inköpta produkterna i skribentprovningar.
  • Vi skapar en kvalitetssäkrad och effektivare hantering av kundbeställningar.

Vill man att produkten ska vara tillgänglig för beställning till alla Systembolagets butiker måste leverans ske till Systembolagets varudepå i Örebro. Därifrån ansvarar Systembolaget för att samordna distributionen av alla beställningar till respektive butik. Liksom tidigare kan en produkt dessutom komma upp på hyllan i vilken butik som helst där det finns en kundefterfrågan.