Ökat stöd för Systembolaget och fortsatt stabil försäljning

Systembolagets delårsrapport, som presenteras i dag, visar att stödet för Systembolaget fortsätter att öka. 75 procent av svenskarna vill att Systembolagets ensamrätt består.

– Jag är stolt, det finns ett starkt stöd för Systembolaget som idé och vi levererar ett stabilt ekonomiskt resultat. Delårsrapporten visar att Systembolaget lyckas med att dels ha nöjda kunder tack vare bra service och ett brett sortiment, dels ha noggranna ålderskontroller som visar att vi säljer alkohol på ett ansvarfullt sätt, säger Magdalena Gerger, VD på Systembolaget.

I juni presenterades den årliga undersökningen om svenska folkets alkoholkonsumtion Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN. Rapporten visar att alkoholkonsumtionen ökade för första gången på nästan tio år och uppgick under 2013 till 9,9 liter ren alkohol per invånare. Det är en ökning från cirka 9,5 liter åren dessförinnan. Systembolaget är fortsatt den vanligaste inköpsplatsen men den största ökningen har skett i den oregistrerade delen av konsumtionen.

– Uppgiften att alkoholkonsumtionen ökar är onekligen en varningssignal för alla oss som arbetar med att begränsa alkoholens skadeverkningar, säger Magdalena Gerger. Systembolaget informerar om alkoholens risker och jobbar aktivt med att nå ut med information om bland annat langning och dess konsekvenser.
Ökat stöd, nöjda kunder och stark ålderkontroll
TNS Sifos opinionsmätningar under det gångna halvåret visar att 75 procent av svenskarna vill att Systembolagets ensamrätt består. Likaså är kunder även fortsatt mycket nöjda. Nöjd Kund Index (NKI) uppgick under halvåret till 83. Under halvåret genomfördes drygt 2 800 ålderskontrollköp i våra butiker. Legitimation begärdes vid 97 procent av köptillfällena. Det är de högsta värdena som uppmätts sedan dessa mätningar påbörjades.

Här kan du läsa delårsrapporten för januari – juni 2014 med bland annat försäljningssiffror»

För ytterligare information, kontakta gärna :
Lennart Agén, presschef, tfn 070-564 17 10 eller press@systembolaget.se