Professor em. Mats Berglund får Systembolagets kunskapspris

Professor emeritus Mats Berglund har utsetts till mottagare av Systembolagets kunskapspris. Syftet med priset är att uppmärksamma framstående alkoholforskning i Sverige.

Systembolagets har instiftat ett årligt kunskapspris att dela ut till en alkoholforskare som är verksam i Sverige och som genom framstående forskning har bidragit med ny kunskap inom alkoholområdet. I år delas priset ut för första gången. Prissumman är på 100 000 kronor och pristagaren har utsetts av en priskommitté.

I Systembolagets samhällsuppdrag ingår att informera och sprida kunskap om alkoholens risker och negativa effekter, bland annat genom ökad samverkan mellan forskare och resten av samhället. Kunskapspriset är ett exempel på detta.

Om pristagaren 

Mats Berglund har en bakgrund som professor i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet och överläkare vid Beroendecentrum i Malmö. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och hans forskning har bl.a rört prevention, behandling, hur närstående påverkas samt risker för hälsan.

Ur prismotiveringen:

”Professor emeritus Mats Berglund tilldelas Systembolagets kunskapspris 2016 för att han, genom sin omfattande, breda och nydanande bidrag till alkoholforskningen, påtagligt ökat medvetandet och kunskaperna om alkoholkonsumtionens risker, problembilder och förlopp för hälsa och social funktion både i kliniskt arbete och i samhället.”

Kriterier

•  Forskare inom samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras. I andra hand prioriteras forskare inom klinisk forskning.

•  Forskaren ska ha varit verksam under lång tid, mestadels i Sverige.

•  Forskaren ska ha bidragit till ny kunskap på alkoholforskningsområdet.

•  Forskaren ska, på ett framstående sätt, ha kommunicerat forskning på alkoholområdet.

•  Priset kan inte tilldelas någon i priskommittén.

Priskommitté 2016

Claudia Fahlke, professor Göteborgs universitet (sammankallande)

Agneta Öjehagen, professor Lunds universitet

Tomas Hemmingsson, professor Stockholms universitet

Andraes Björke, forskningssekreterare Forte

Maria Renström, tidigare chef för regeringens ANDT-sekretariat

För ytterligare information kontakta:

Lennart Agén, presschef Systembolaget, 070-564 17 10, lennart.agen@systembolaget.se