Starkt stöd för Systembolagets ensamrätt och nöjda kunder

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-mars, som presenteras i dag, visar att kundnöjdheten fortsatt är hög och att förtroendet för Systembolaget fortsatt är starkt.

–          Systembolaget har ett mycket viktigt samhällsuppdrag. Genom att sälja med ansvar och ensamrätt och genom att informera bidrar vi till att minska alkoholens skadeverkningar. Att förtroendet för oss fortsätt är högt är en bekräftelse från våra kunder, säger Magdalena Gerger, VD på Systembolaget.

Starkt stöd för ensamrätten och nöjda kunder

TNS Sifos opinionsmätningar under det första kvartalet visar att 77 (77) procent av svenskarna vill att Systembolagets ensamrätt består. Det folkliga stödet ligger alltså kvar på samma höga nivå som under helåret 2015. I april avgjordes tävlingen ServiceScore där drygt 3 000 kunder för fjärde året i rad utsåg Systembolaget till Sveriges bästa serviceföretag.

Försäljning

Försäljningsintäkterna ökade med 4,5 procent jämfört med första kvartalet 2015 främst till följd av att påskens försäljning i år skedde i mars och under föregående år i april. Rörelseresultatet landade på -45 miljoner vilket kan jämföras med -31 miljoner i fjol. Det är främst planerade satsningar inom IT som utgör skillnaden mellan åren. Rörelsemarginalen exklusive alkoholskatt uppgick till -1,2 procent, att jämföras med -0,9 procent första kvartalet 2015.

Här kan du läsa delårsrapporten för januari – mars med bland annat försäljningssiffror»

För ytterligare information, kontakta gärna:

Systembolagets pressjour 070-245 00 47 eller press@systembolaget.se

Läs mer om ServiceScore