Systembolaget fortsätter utveckla servicen för lokala drycker

Från och med nu utökar Systembolaget servicen och gör det möjligt att beställa lokala och småskaliga drycker till valfri butik utan extra kostnad.

– Vi har de senaste åren sett en ökning av intresset och efterfrågan av lokala och småskaliga alkoholdrycker. För att möta det ökade intresset är det naturligt att erbjuda kunder i hela landet möjligheten att beställa dessa drycker till sin butik, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger.

Den utökade servicen gäller lokala och småskaliga drycker, det vill säga drycker i Systembolagets beställningssortiment som finns på hyllan i någon butik och säljs i viss begränsad volym i ett begränsat antal butiker. I dagsläget innebär det att ytterligare 162 lokala och småskaliga drycker är tillgängliga utan extra kostnad för kunder i hela landet.   

Det är nu också enklare att hitta och beställa lokala drycker i butikerna och via systembolaget.se. Följande förbättringar har Systembolaget gjort: • Möjlighet att beställa på tillverkningsstället via funktionen Dryckeslistan som kan länkas från tillverkarens webbplats till beställningsfunktionen på systembolaget.se• Förbättrad och förenklad sökbarhet på systembolaget.se • Förbättrad rådgivning om lokalt producerade drycker• Enklare att hitta lokalt producerade drycker i butiken

För frågor kontakta gärna: Lennart Agén, presschef, Systembolaget AB, press@systembolaget.se eller 070-564 17 10.