Systembolaget instiftar pris för alkoholforskning

I år firar Systembolaget 60 år och i samband med det instiftas Kunskapspriset, ett pris för framstående alkoholforskning. Det presenterades idag på Systembolagets konferens Agenda 2015. 

Årets pristagare kommer att tillkännages i början av december av Systembolagets styrelseordförande Kenneth Bengtsson. Pristagaren utses av en priskommitté. Kunskapspriset är på 100 000 kronor.

Genom priset vill Systembolaget lyfta fram och tillgängliggöra vetenskap som är alkoholspecifik. Det angeläget att alkoholforskningen inte hamnar i skymundan i en utveckling där främst nya sorters droger uppmärksammas.

I Systembolagets samhällsuppdrag ingår att informera och sprida kunskap om alkoholens risker och negativa effekter, bland annat genom ökad samverkan mellan forskare och resten av samhället. Kunskapspriset är ett exempel på detta. Systembolaget kommer att arbeta aktivt för att pristagarens forskning ska nå ut till en bred allmänhet.

Idag, den 15 oktober samlar Systembolaget forskare och experter på konferensen Agenda 2015 för att presentera och diskutera vår tids stora globala hälsofrågor.

Om Agenda 2015 samt fullständigt program: http://agenda2015.se/

För ytterligare information kontakta:

Lennart Agén, presschef, 070-564 17 10, lennart.agen@systembolaget.se