Systembolaget vann tvist mot leverantör

Skiljedom har meddelats i en tvist mellan Philipson Söderberg AB och Systembolaget AB. Skiljenämnden har valt att ogilla Philipsons Söderbergs begäran om skadestånd från Systembolaget.

Tvisten handlade om huruvida Systembolaget hade rätt att säga upp ett antal inköpsavtal med anledning av avtalsbrott bestående av omfattande korruption.  

– Domen var väntad men självklart mycket glädjande. Vi har hela tiden tyckt att skadeståndstalan var ogrundad. Det är självklart att Systembolaget hade rätt att vidta åtgärder mot Philipson Söderberg AB som hade mutat ett antal av Systembolagets butikschefer. Vi kommer att fortsätta agera kraftfullt för att beivra korruption, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger.

Tvisten går tillbaka till den så kallade korruptionshärvan i början på 2000-talet där det framkom att vissa leverantörer, bland annat Philipson Söderberg AB systematiskt hade mutat ett antal av Systembolagets butikschefer i syfte att få konkurrensfördelar. 

Philipson Söderberg AB hade under lång tid bearbetat butikschefer i Systembolaget för att knyta lojalitetsband och få konkurrensfördelar i förhållande till andra leverantörer. Det gjordes genom att butikscheferna erbjöds mutor i form av bl.a. pengar, gåvor, utlandsresor, middagar och olika evenemang.

Mot bakgrund av dessa mutor sade Systembolaget upp vissa inköpsavtal, vilket skiljenämnden nu har slagit fast var korrekt.

 

För mer information kontakta:Lennart Agén, presschef, 070-245 00 47 eller press@systembolaget.se