Systembolaget varnar Vinguiden – igen

Systembolaget varnar Vinguiden på grund av vilseledande marknadsföring och överväger även rättsliga åtgärder mot företaget.

Företaget Vinguiden har den senaste tiden spridit felaktig och vilseledande reklam via reklamfilmer som visats i flera TV-kanaler, på deras webbplats, på Facebook och på Youtube. Reklamen ger bland annat intryck av att Vinguiden har ett samarbete med Systembolaget, att Vinguiden har ett eget sortiment av alkoholdrycker och att kundbeställningar görs hos Vinguiden. Dessa påståenden är felaktiga eftersom något samarbete inte finns, sortimentet är Systembolagets och kundbeställningar bara kan göras hos Systembolaget. Systembolaget anser dessutom att reklamen bryter mot alkohollagens förbud mot alkoholreklam i TV. Reklamen innehåller även andra felaktigheter. Systembolaget skickar nu ett varningsbrev innan rättsliga åtgärder övervägs.

Av folkhälsoskäl har vi i Sverige valt att ha ett detaljhandelsmonopol med ensamrätt på försäljning av starköl, vin och sprit. Försäljning av alkoholdrycker till konsument ska därför ske genom Systembolaget utan vinstmaximering och utan inblandning av kommersiella mellanhänder. Detta innebär bland annat att Systembolaget aldrig är avsändare av alkoholreklam.

– Systembolaget kan inte acceptera att Vinguiden har reklam som ger intryck av att de har ett samarbete med Systembolaget eller av att Systembolaget står bakom deras verksamhet. Reklamen är dessutom sakligt felaktig på flera punkter, säger Systembolagets chefsjurist Malin Sandquist.

För frågor kontakta gärna:

Lennart Agén, presschef, tfn 070-564 17 10 eller press@systembolaget.se