Systembolagets årsstämma:

Nöjd Kund Index (NKI) ligger fortsatt kvar på samma höga nivå som föregående år, 84. Opinionsindex (OPI) som Sifo genomför varje månad för att mäta allmänhetens stöd för Systembolagets ensamrätt uppgick för året till 76 procent. 

–    Jag är väldigt stolt över kundernas förtroende och medarbetarnas goda arbete som bekräftas av att OPI och NKI fortsatt ligger på en hög nivå och att stödet för ensamrätten är starkt. Vi har under det senaste året tagit ytterligare steg för att satsat på service, hållbart företagande, ledarskap, inkludering, effektivisering och digitalisering för att möta våra kunders ökande förväntningar. säger Systembolagets VD Magdalena Gerger.  

Försäljning och resultat

2016 års omsättning uppgick till 28,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med föregående år. En bidragande orsak till den ökade omsättningen är att kunderna väljer att betala mer för både vin och öl och därmed väljer artiklar i de dyrare segmenten. Andra segment som har ökat är alkoholfritt och ekologiskt producerade drycker, eftersom våra kunder gör medvetna val i allt större utsträckning. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 217 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 179 miljoner föregående år. Försäljningsvolymen ökade med två procent från 470,7 till 479,6 miljoner liter under 2016. Enligt preliminära siffror från CAN* uppgick den registrerade alkoholkonsumtionen i Sverige under 2016 till 7,2 liter. Av dessa står Systembolaget för 63 procent av andelen, försäljning på restauranger 11 procent samt folkölsförsäljning i livsmedelsbutiker som stod för 5 procent av den totala konsumtionen.

Stämman

Vid stämman omvaldes ordförande Kenneth Bengtsson och följande ledamöter Thord Andersson, Crister Fritzson, Kerstin Wigzell, Håkan Leifman, Viveca Bergstedt Sten, Frida Johansson Metso och Robert Damberg.

Cecilia Halle valdes under stämman in som ny ledamot i Systembolagets styrelse.

Systembolagets ansvarsredovisning 2016

För personbilder, besök: https://press.systembolaget.se/bilder/

*CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

För mer information, kontakta gärna:

Systembolagets pressjour 070-245 00 47 eller press@systembolaget.se