Systembolagets bokslutskommuniké 2012

Systembolagets resultat för 2012 uppgick till 180 (233) MSEK. Arbetet med att fortsätta stärka och utveckla kundservicen gick vidare. Nya besöksrekord uppnåddes, både i butik och i digitala kanaler. Samtidigt är den totala alkoholkonsumtionen oförändrad.

Systembolagets resultat för 2012 uppgick till 180 (233) MSEK, vilket är 43 MSEK lägre än under 2011, men klart överstiger ägarens avkastningskrav. I resultatet finns en avsättning till en periodiseringsfond på 80 MSEK (0). Periodens skattekostnad uppgick till 68 (55) MSEK.

Systembolagets kundmöten i digitala kanaler ökade med 65 procent. Systembolaget.se hade 21 miljoner besök, appen Sök & hitta användes sju miljoner gånger. Därutöver besvarade Systembolagets kundtjänst 130 000 mejl och telefonsamtal. Drygt 118 miljoner butiksbesök innebär en ökning med cirka en miljon sedan 2011.

– Vårt Nöjd-Kund-Index nådde 2012 nya rekordsiffror, 81 av 100, samtidigt som över 71 procent av svenskarna stödjer Systembolagets ensamrätt, säger Systembolagets VD Magdalena Gerger.

Läs mer i Systembolagets bokslutskommuniké för 2012.

 

För ytterligare information, kontakta gärna :

Lennart Agén, presschef, tfn 070-564 17 10 eller press@systembolaget.se