Systembolagets delårsrapport för perioden januari-september: fortsatt högt förtroende för ensamrätten

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-september som presenteras idag visar på fortsatt högt förtroende och kundnöjdhet.

– Vi ser att den svenska alkoholpolitiken ger positiva effekter – en färsk WHO-undersökning visar att Sverige är ett av länderna i Europa med lägst alkoholkonsumtion. Dessutom har den totala konsumtionen bland svenskarna minskat de senaste 10 åren vilket visar att utvecklingen går åt rätt håll, säger Systembolagets VD Magdalena Gerger.

I september publicerade CAN resultatet för 2017 års alkoholkonsumtion i Sverige. Konsumtionen låg på 9 liter ren alkohol per invånare, 15 år eller äldre. Under den senaste tioårsperioden har den totala konsumtionen minskat med 8 procent. Under samma period har Systembolagets andel av den totala anskaffningen ökat från 55 till 63 procent.

Nöjda kunder och starkt förtroende
Trots varmt väder och högt tryck i butikerna under sommaren ökade Nöjd Kund Index (NKI) i senaste mätningen med en procentenhet jämfört med samma period förra året, och landade på 85 procent. Även kvartalets Opinionsindex (OPI) visar på ett starkt förtroende för Systembolagets ensamrätt och landar i nivå med föregående år på 76 procent.

Försäljning och resultat
Under den varma sommaren ökade försäljningen och därmed också Systembolagets omsättning och försäljningsvolym med 5,1 respektive 4,5 procent, jämfört med föregående år. Det ackumulerade resultatet på 200 miljoner kronor är trots ökad försäljning lägre än föregående år. Det beror främst på medvetna satsningar i långsiktiga utvecklingsprojekt, men också på ökat antal butiker och kundbeställningar med ökade personalkostnader som följd.

– Kundernas förändrade köpbeteenden gör att vi nu både satsar på nya butikskoncept och på att utveckla framtidens digitala kundmöte, säger Systembolagets ekonomidirektör Charlotte Hansson.

Här kan du läsa delårsrapporten för januari – september med bland annat försäljningssiffror

För ytterligare information, kontakta gärna Systembolagets pressjour:
070-245 00 47 eller press@systembolaget.se