Systembolagets delårsrapport för perioden januari till juni presenteras idag: perioden präglas av en tid med många högtider och skolavslutningar

Systembolaget arbetar med många förebyggande insatser, bland annat med fokus på unga.

       Som förälder kan det vara svårt att veta hur man ska bemöta ungdomar i diskussionen kring alkohol. Veckan innan Valborg skickar Systembolagets dotterbolag IQ ut Tonårsparlören till alla föräldrar med barn som fyller 14 år. Boken är full med tips, råd och argument för just sådana samtal, säger Magdalena Gerger, VD på Systembolaget.

Ålderskontroll

Som en del av Systembolagets samhällsuppdrag att sälja med ansvar genomför Systembolaget löpande granskningar av ålderskontrollen i våra butiker för att säkerställa att alkohol inte säljs till minderåriga. Under årets andra kvartal uppgick ålderskontrollerna till 96 procent vilket innebär att vi ligger kvar på samma höga nivå som föregående år.

Fortsatt nöjda kunder

Nöjd Kund Index nådde en ny rekordnivå med index 85 under årets första mätning. Dessutom utsåg kunderna Systembolaget till bäst på service för femte året i rad – alla kategorier – i ServiceScores undersökning.

Systembolagets Alkoholrapport

I juni publicerade Systembolaget Alkoholrapporten för första gången. Syftet med rapporten är att ge en samlad bild av alkoholen i Sverige och ska fungera som ett lättillgängligt kunskapsunderlag. Rapporten innehåller dryckestrender, statistik över konsumtion, fakta om alkoholens skadeverkningar och en fördjupning kring alkohol, föräldrar och barn.

Försäljning första halvåret 2017

Under första halvåret 2017 ökade Systembolagets försäljningsvolym med 1,0 procent jämfört med föregående år, vilket följer befolkningstillväxten. Försäljningsandelen för det ekologiska sortimentet fortsätter att öka till 12,5% jämfört med 11,3% föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 13 901 miljoner kronor jämfört med 13 477 miljoner kronor föregående år. 

Här kan du läsa delårsrapporten för januari – juni med bland annat försäljningssiffror» 

För ytterligare information kontakta:

Systembolagets pressjour 070-245 00 47, press@systembolaget.se