Systembolagets Delårsrapport: Hög kundnöjdhet under sommarmånaderna

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-september som presenteras idag visar på fortsatt hög kundnöjdhet. Mätningarna visar att de som besökt Systembolagets butiker under sommaren var mer nöjda än vad de var för ett år sedan.

–          Under sommarmånaderna har vi ett högt tryck i våra butiker och även många sommarvikarier på plats. Det är därför glädjande att kunderna är så nöjda med vår verksamhet, säger Magdalena Gerger, VD Systembolaget.

Nöjda kunder och stort folkligt stöd

TNS Sifos opinionsmätningar under det tredje kvartalet 2016 visar att 75 procent av svenskarna vill att Systembolagets ensamrätt består. Nöjd Kund Index (NKI) ligger kvar på fortsatt höga 84. Ålderskontrollen uppgick till 95 procent.

Ekologiskt och alkoholfritt ökade under perioden januari-september

Försäljningen av ekologiska produkter ökade under årets nio första månader med drygt 34 procent till 41,3 miljoner liter (jämfört med 30,8 miljoner för samma period

2015).

Även försäljningen av alkoholfritt har ökat med 11,7 procent jämfört med samma period i fjol.

Resultat tredje kvartalet

Intäkterna uppgick till 7 405 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 142 MSEK, jämfört med 133 MSEK motsvarande kvartal föregående år. En förlängd sensommar med vackert väder ända in i september var bidragande till ökningen. Samtidigt ökar intäkterna mer relativt sett än volymen, då kunderna fortsatt köper artiklar i de dyrare segmenten. Resultat efter finansiella poster uppgick till 153 (136) MSEK.

Här kan du läsa delårsrapporten för januari – september med bland annat försäljningssiffror»

För ytterligare information kontakta:

Systembolagets pressjour 070-245 00 47, press@systembolaget.se