Systembolagets företagsledning förstärks med fem internt rekryterade direktörer

Systembolaget utökar företagsledningen med fem nya avdelningsdirektörer. Förstärkningen görs för att kunna möta kundernas behov och omvärldens förväntningar på ett ännu bättre sätt. 

Den 1 juni 2019 tillsattes fyra nya avdelningsdirektörer i Systembolagets företagsledning och ytterligare en tillträder i juli. Ledningen utökas med direktörer för avdelningarna Strategi, Insikt & Erbjudande, Sortiment, Inköp & Varuförsörjning, Kommunikation samt den nya avdelningen E-handel som skapas för att tydligare kunna fokusera på och möta kommande utmaningar inom området. Ytterligare en intern rekrytering har skett då Tobias Frohm, avdelningsdirektör HR, byter roll till avdelningsdirektör för E-handel. Förstärkningen görs för att kunna möta kundernas behov och omvärldens förväntningar på ett ännu bättre sätt.

– Det är med stor glädje jag presenterat fem kollegor som kommer vara en tillgång i företagsledningen. Samtliga personer har rekryterats internt, vilket vi är extra stolta över. Det är ett kvitto på att vår långsiktiga satsning på intern ledarutveckling och ledarförsörjning fallit väl ut, säger Magdalena Gerger, VD Systembolaget.

Systembolagets företagsledning 2019

Magdalena Gerger, VD

Chatarina Eriksson, avdelningsdirektör HR (Ny)

Tobias Frohm, avdelningsdirektör E-handel (Ny, tidigare avdelningsdirektör HR)

Charlotte Hansson, avdelningsdirektör Ekonomi & Administration

Hans Jungland, avdelningsdirektör Verksamhetsområde Försäljning

Eva Listi, avdelningsdirektör IT

Gustav Lovén, avdelningsdirektör Strategi, Insikt & Erbjudande (Ny, tillträder 15 juli)

Sara Norell Murberger, avdelningsdirektör Sortiment, Inköp & Varuförsörjning (Ny)

Malin Sandquist, avdelningsdirektör Bolag & Samhälle

Kristina Stutterheim, avdelningsdirektör Kommunikation (Ny)

För mer information kontakta

Systembolagets pressjour 070-245 00 47, press@systembolaget.se