2015 års första dryckesauktion

Vid årets första dryckesauktion 2 – 4 mars kommer 459 objekt till ett uppskattat värde på ca 2,7 mkr ropas ut.

Auktionsjubileum med toppnoteringar

I år har Systembolaget ordnat dryckesauktioner i tio år. Detta uppmärksammades med en välbesökt slagauktion i centrala Stockholm.

Systembolagets dryckesauktioner firar 10 år

I år har Systembolaget arrangerat dryckesauktioner i tio år. För att uppmärksamma jubileet genomför vi den 10 december en jubileumsauktion i form av en slagauktion.  …

Årets sjunde auktion, med drycker som samlarobjekt avslutad

Novemberauktionen har avslutats. Utropen var 557 till antalet, med ett totalt estimerat värde av 1,9 mkronor. Av dessa såldes ca 90 procent till ett sammanlagt värde av 1,7 mkronor.

Höstens tredje dryckesauktion 10-12 november

Höstens tredje dryckesauktion erbjuder 557 utrop till ett uppskattat värde av 1,9 miljoner kronor.