Systembolagets försök med hemleverans utökas i Västra Götalands län

Den 1 november utökar Systembolaget sitt försök med hemleverans som då kommer att omfatta hela Västra Götalands län. Försöket med hemleverans har pågått sedan 2012 i …

Systembolagets försök med hemleverans utökas i Uppsala län

Den 1 november utökar Systembolaget sitt försök med hemleverans som då kommer att omfatta hela Uppsala län. Försöket med hemleverans har pågått sedan 2012 i ett antal …