Pressrum

Pressrum

2023

28 nov 2023
Systembolagets uppdrag
En ny mätning genomförd av Novus visar att många svenskar inte känner till de risker som är förenade med alkohol på längre sikt. Undersökningen visar också på skillnader i kunskap mellan olika län.  
30 okt 2023
Finansiell information
Under tredje kvartalet hade Systembolaget över 33 miljoner kundbesök i butikerna samtidigt som försäljningsvolymen var 3 procent lägre. Minskningen i volymen förklaras delvis av att kunderna handlar något färre och billigare varor fördelat på fler köptillfällen.
14 jul 2023
Finansiell information
Systembolagets rörelseresultat uppgick under perioden till 182 (130) MSEK, vilket är en ökning med 39,4 procent. Ökningen beror på en ökad försäljning i butikerna och minskade administrativa kostnader. E-handeln minskade med 1,3 procent jämfört föregående år.