Pressrum

Pressrum

2022

30 nov 2022
Systembolagets uppdrag
Alkoholkonsumtionen i åldersgruppen 65-84 år har ökat med 30 procent mellan 2004 och 2021, samtidigt som alkoholkonsumtionen hos befolkningen i andra åldersgrupper har minskat. Det framgår av en rapport som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) tagit fram på uppdrag av Systembolaget. 
28 okt 2022
Finansiell information
Tredje kvartalet visar på en stabil utveckling, både när det gäller de strategiska nyckeltalen och de finansiella resultaten. Under perioden har Systembolagets styrelse fattat beslut om mycket ambitiösa klimatmål och antalet artiklar som kvalificeras som Hållbart val har ökat i Systembolagets utbud.
25 okt 2022
Hållbarhet
67 000 flygresor till Italien, eller 4 500 varv runt jorden i en bensindriven bil. Det är den klimatpåverkan som alla engångsflaskor med stilla vin som säljs på Systembolaget per år motsvarar. Trots det tror var fjärde konsument att glasflaskan är den mest klimatsmarta förpackningen och fortsätter att välja den över andra miljövänligare alternativ. Det visar en ny undersökning av Kantar Public som gjorts på uppdrag av Systembolaget.
02 sep 2022
Hållbarhet
The targets set by Systembolaget's board on August 24 apply to all significant emissions in both the company's internal operations and the entire value chain. This means a substantial increase in ambition for Systembolaget's already existing focus on limiting climate emissions. 
02 sep 2022
Hållbarhet
Målen som beslutades av Systembolagets styrelse den 24 augusti gäller alla betydande utsläpp i såväl egen verksamhet som i hela värdekedjan. Det här innebär en rejäl ambitionshöjning för Systembolagets redan befintliga fokus på att begränsa klimatutsläppen.