Pressrum

Pressrum

2024

30 apr 2024
ÖvrigtSystembolaget kommenterar
Som en konsekvens av att Skanlog den 22 april drabbades av en IT-attack ser vi fortsatt påverkan på varuleveranser från vissa leverantörer till Systembolaget. I nära samarbete med distributören gör vi vårt yttersta för att begränsa effekterna för Systembolagets kunder.  
26 apr 2024
Finansiell information
Under det första kvartalet 2024 ökade Systembolagets nettoomsättning med 6,4 procent jämfört med samma period 2023, och den främsta orsaken var försäljningen kring påsk som inföll tidigare än i fjol. Preliminära siffror från CAN* visar också att alkoholkonsumtionen i Sverige sjönk under fjolåret, med 2,7 procent. Det är en positiv trend som gynnar folkhälsan.
24 apr 2024
ÖvrigtSystembolaget kommenterar
Just nu har ett antal leverantörer som anlitar samma distributör, svårigheter att distribuera sina varor till Systembolaget. För våra kunder innebär det att det under en kort period kan bli ett något smalare sortiment att välja mellan.
12 feb 2024
Finansiell information
Systembolagets intäkter ökade med 2,7 procent under det fjärde kvartalet och för helåret 2023. Kunderna besökte oss oftare, men handlade färre och billigare varor, och försäljningsvolymen sjönk.