Pressrum

Pressrum

2022

18 jul 2022
Finansiell information
Försäljningen under andra kvartalet landade på 10 015 MSEK, knappt 1% lägre än motsvarande period förra året. Rörelseresultatet blev 130 MSEK (-10%) drivet av lägre volymer och något högre försäljningskostnader. Vi ser en tillbakagång till mer normala konsumtionsmönster.
24 jun 2022
Informationskampanjer
Tre av tio vuxna väljer att inte agera när dom ser ett barn som far illa av en vuxens drickande. Det visar en ny Sifo undersökning som är framtagen av initiativet Barndom utan baksmälla.
16 jun 2022
Hållbarhet
Hållbarhet fortsatt högt på dryckesbranschens agenda. Företagens direkta utsläpp har minskat stadigt sedan man började mäta inom Dryckesbranschens Klimatinitiativ, DKI. Nu släpps den fjärde rapporten, som visar på både framsteg och utmaningar.
18 maj 2022
Övrigt
Storstockholmsområdets och Gotlands samtliga 89 butiker är först ut när Systembolaget påbörjar sin installation av hjärtstartare i samtliga 448 butiker i landet. Syftet är att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp.
29 apr 2022
Finansiell information
Systembolagets första kvartal 2022 präglas av en lägre försäljning, främst till följd av en sen påskhelg. Under kvartalet uppvisade ålderskontrollen en hög nivå och Systembolaget lanserade också den nya märkningen Hållbart val.