Pressrum

Pressrum

2024

19 jun 2024
Systembolagets uppdrag
Midsommar är en familjehögtid med lekar, sång och mat. Och ofta hög alkoholkonsumtion. Men många anser att vuxna inte ska dricka sig berusade i barns närvaro enligt en ny undersökning som har gjorts på uppdrag av initiativet Barndom utan baksmälla.
18 jun 2024
Systembolaget kommenterar
Systembolaget har tagit del av rapporten från Swedwatch gällande arbetsvillkor i den sydafrikanska vinindustrin. Vi välkomnar granskningen och ser allvarligt på de kränkningar som framkommer.
28 maj 2024
AlkoholforskningSystembolagets uppdrag
Systembolagets Juniora Pris 2024 tilldelas Stina Ingesson Hammarberg för sin forskning om behandling av alkoholberoende. Priset delades ut i samband med den årliga alkoholforskningskonferensen som samlar ledande forskare och expertis och i år berörde områdena alkoholberoende och arbetsliv. 
 
30 apr 2024
ÖvrigtSystembolaget kommenterar
Som en konsekvens av att Skanlog den 22 april drabbades av en IT-attack ser vi fortsatt påverkan på varuleveranser från vissa leverantörer till Systembolaget. I nära samarbete med distributören gör vi vårt yttersta för att begränsa effekterna för Systembolagets kunder.  
26 apr 2024
Finansiell information
Under det första kvartalet 2024 ökade Systembolagets nettoomsättning med 6,4 procent jämfört med samma period 2023, och den främsta orsaken var försäljningen kring påsk som inföll tidigare än i fjol. Preliminära siffror från CAN* visar också att alkoholkonsumtionen i Sverige sjönk under fjolåret, med 2,7 procent. Det är en positiv trend som gynnar folkhälsan.