Pressrum

Pressrum

2021

22 okt 2021
Finansiell information
Systembolagets intäkter under de första nio månaderna ökade med 5,5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 28 159 (26 701) miljoner kronor. Under samma period ökade försäljningsvolymen med 10,7 miljoner liter vilket motsvarar 2,5 procent. Det är ett fortsatt högt tryck på kundbeställningar, både online, i butik och via ombud. Under kvartalet publicerades för första gången en rapport om alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser på regionnivå i Sverige. Rapporten, som har rönt stort intresse, visar att kostnaderna uppgår till totalt 101 miljarder kronor och att skillnaderna mellan regionerna är stora.
21 okt 2021
Alkoholforskning
Ola Siljeholm tilldelas årets Bertil Göransson-stipendium – ett stipendium för alkoholforskare. Priset finansieras av Systembolaget.
19 okt 2021
Försöket med hemleverans
Den 25 oktober får de återstående områdena i landet – däribland Gotlands, Norrbottens och Jämtlands län – möjlighet att beställa hemleverans från Systembolaget. Det innebär att hemleverans nu blir tillgängligt i hela Sverige.
29 sep 2021
Hållbarhet
Dryckesbranschens klimatpåverkan minskar visar en ny rapport från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI). Resultatet i rapporten är ett viktigt steg mot det långsiktiga målet att branschen ska vara klimatneutral 2045.
13 sep 2021
Butiker
Systembolaget utvecklar och testar nytt för att möta kundernas förändrade köpbeteenden och förväntningar.  

Undersökningar visar att många att kunder vill kunna handla smidigt och enkelt när de handlar en eller få varor, därför testar vi självutcheckningskassor i ett par butiker med start i september 2021.