Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Om cookies

Pressrum

Pressrum

03 feb 2011
Hållbarhet

Systembolaget inför uppförandekod i inköpsvillkoren

Den 1 januari 2012 inför Systembolaget och övriga nordiska detaljhandelsmonopol en gemensam uppförandekod (Code of Conduct) i sina inköpsvillkor. Uppförandekoden är baserad på internationella konventioner som tillvaratar de anställdas rättigheter. Framförallt innehåller den konventioner och rekommendationer från den internationella arbetarorganisationen ILO. Under 2011 diskuteras uppförandekoden med dryckesleverantörerna, för att den sedan ska kunna införlivas i inköpsvillkoren.

År 2008 startade de nordiska alkoholmonopolen ett samarbete om etiska riktlinjer i dryckesleverantörskedjan. Det gemensamma målet är att påverka dryckesindustrin att agera på ett mer hållbart sätt. Som en del i detta arbete har man letat efter en internationell CSR-organisation som kan tillhandahålla:• En befintlig databas för att lagra och analysera självskattningsformulär (Self Assessment Questionnaires – SAQ) och kontrollbesök (audits);• Tredje part, revisorer;• Deltagande i ett nätverk av företag som arbetar med Företagens Samhällsansvar (Corporate Social Responsibility – CSR);• Verktyg för självskattning (t.ex. SAQ);• Tillgång till expertkunskaper inom CSR, samt• CSR utbildning för de anställda i de nordiska monopolen och deras leverantörer.I december 2010 enades man om att ALKO (Finland) och Systembolaget under 2011 går med i CSR-organisationen Business Social Compliance Initiative (BSCI). Dessutom var man överens om att Vinmonopolet (Norge) under 2011 utvecklar och testar en databas baserad på information från producenternas egen självskattning.De nordiska alkoholmonopolen kommer att utvärdera både ALKO’s och Systembolagets medlemskap i BSCI samt Vinmonopolets försök med syfte att identifiera det bästa verktyget för framtiden.

Om BSCI

Business Social Compliance Initiative (BSCI) är en ideell organisation med säte i Bryssel. Det grundades 2002 av Foreign Trade Association (FTA) för att skapa konsekvens och harmonisering för företag som vill förbättra sitt sociala ansvar i den globala leveranskedjan.

För mer information, kontakta gärna:

Lena Rogeman, CSR-ansvarig Systembolaget. Tel 08-503 326 00 eller lena.rogeman@systembolaget.se

Senaste nyheter

15 jul 2020
Försäljningssiffror
Mätningar visar att konsumtionen ligger kvar på tidigare nivåer trots ökad försäljning på Systembolaget och Nöjd Kund Index visar att kunderna är fortsatt mycket nöjda. Det framgår av Systembolagets delårsrapport som publiceras idag.
31 jan 2020
Lokala pressmeddelanden
Systembolaget fortsätter utöka erbjudandet av e-handel. Från och med den 3 februari 2020 kommer hemleverans vara tillgängligt i bland annat Västerås, Arboga, Köping och Kungsör.