Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Om cookies

Pressrum

Pressrum

21 mar 2011
Finansiell information

Systembolagets årsstämma: Fortsatt starkt stöd för Systembolaget

Kunderna är fortsatt nöjda, Systembolagets ålderskontroll är effektivare än någonsin och satsningen på kompetensutveckling och CSR fortsätter. Det framgick vid Systembolagets årsstämma idag. Vid stämman valdes även Thord Andersson till ny ledamot i styrelsen.

Sedan 2001 mäter SIFO på uppdrag av Systembolaget svenska folkets inställning till alkoholmonopolet. Under 2010 svarade i genomsnitt 66 procent ja på frågan om Systembolaget ska behålla ensamrätten på detaljhandelsförsäljning av starköl, vin och sprit. Det är en ökning med 17 procentenheter sedan mätningarna började år 2003.

– Systembolagets ensamrätt på att sälja alkohol innebär vissa begränsningar för dig som individ. Men det är samtidigt något som de flesta stödjer med tanke på alkoholens negativa sidor för samhället och drabbade medmänniskor, och det gläder mig, säger Magdalena Gerger, Systembolagets vd. NÖJDA KUNDER UNDERLÄTTAR UPPDRAGETSystembolagets uppdrag baserar sig på omtanke om folkhälsan. Visionen är att skapa ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Förutom undersökningen om svenska folkets inställning till alkoholmonopolet son så, genomför Systembolaget årligen undersökningar där man frågar vad kunderna tycker om Systembolagets service och samhällsansvar. Under 2010 låg kundnöjdheten kvar på 78, samma nivå som 2009, enligt NKI, NöjdKundIndex.

– Våra medarbetare får toppbetyg av kunderna för såväl sin service som sin kunskap om mat och dryck. Att leverera god service är också en förutsättning för att kunna kommunicera ansvar, säger Magdalena Gerger, Systembolagets vd. Att vi tar ett samhällsansvar inverkar också mycket för hur nöjda våra kunder är med oss. HÖGSTA SIFFRORNA PÅ ÅLDERSKONTROLLEN En av Systembolagets viktigaste arbetsuppgifter är att kontrollera åldern på unga kunder för att säkerställa att man inte säljer alkohol till någon som är under 20 år. Förra året genomförde ett undersökningsföretag 5 700 testköp med kunder mellan 20-24 år för att kontrollera detta. Testerna visade att Systembolaget under 2010 begärde legitimation i 94 procent av dessa köp, 2009 uppgick siffran till 93 procent. ÅRETS KOMPETENSFÖRETAG Systembolaget arbetar långsiktigt med kompetensutveckling för att kunna utföra uppdraget att bidra till att minska alkoholens skadeverkningar. Arbetet belönades under 2010 då Systembolagets utsågs till ”Årets Kompetensföretag” av företaget KompetensGruppen. Motiveringen till utmärkelsen var: ”Systembolaget bedriver ett medvetet, långsiktigt och mångfacetterat arbete för ökad kompetens hos alla medarbetare.” CSR – EN DEL AV VARDAGEN Systembolaget samarbetar med de övriga nordiska alkoholmonopolen inom CSR (Corporate Social Responsibility) och under fjolåret har utarbetandet av en uppförandekod varit en viktig del i detta samarbete. Det har även beslutats att Systembolaget och finska Alko ska bli medlemmar i BSCI (Business Social Compliance Initiative).

– Under 2010 besökte vi Spanien, Frankrike och Italien för att ha en dialog inom ramen för CSR med bland annat leverantörer och producenter, berättar Magdalena Gerger. Vi märker att det finns ett stort intresse för denna fråga och att vi genom vårt gemensamma nordiska arbete utgör finns en stark kraft och har möjlighet att påverka villkoren i producentländerna, säger Magdalena Gerger. RESULTAT Systembolagets resultat för 2010 uppgick till 396 miljoner kronor före skatt vilket överträffade ägarens avkastningsmål. Det starka resultatet förklaras delvis av reavinsten från försäljningen av dotterbolaget Lagena. Ytterligare bidragande faktorer till att målet överträffades var en fortsatt god kostnadskontroll och en ökad försäljning under året; mätt i liter ökade Systembolagets försäljning med 1,2 procent. Försäljningsökningen var en konsekvens av att kunderna handlade mer i Sverige och mindre utomlands. Samtidigt skedde det en fortsatt svag förskjutning mot dyrare produkter.VID STÄMMAN UTSÅGS FÖLJANDE STYRELSE: • Cecilia Schelin Seidegård, ordförande (omval) • Gert Karnberger, vice ordförande (omval) • Thord Andersson, enhetschef, Regionförbundet Örebro (nyval) • Sven Andréasson, professor, Statens Folkhälsoinstitut (omval) • Johan Gernandt, advokat (omval) • Carl B Hamilton, riksdagsman (omval) • Annika Nilsson, förbundssekreterare ABF (omval) • Kerstin Wigzell, fd generaldirektör (omval) Systembolagets ansvarsredovisning 2010 finns på www.systembolaget.se Tryckta exemplar kan beställas via kundtjanst@systembolaget.se eller tfn 0771-83 83 00. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA: Presschef Lennart Agén, tfn 070-245 00 47 eller press@systembolaget.se

Senaste nyheter

15 jul 2020
Försäljningssiffror
Mätningar visar att konsumtionen ligger kvar på tidigare nivåer trots ökad försäljning på Systembolaget och Nöjd Kund Index visar att kunderna är fortsatt mycket nöjda. Det framgår av Systembolagets delårsrapport som publiceras idag.
31 jan 2020
Lokala pressmeddelanden
Systembolaget fortsätter utöka erbjudandet av e-handel. Från och med den 3 februari 2020 kommer hemleverans vara tillgängligt i bland annat Västerås, Arboga, Köping och Kungsör.