Pressrum

Pressrum

10 sep 2012

Systembolaget sommaren 2012: Försäljningen ökade något – samt ökat intresse för dyrare drycker

Systembolagets försäljning, omräknat i liter ren alkohol, ökade med 1,2 procent under sommaren 2012 jämfört med samma period 2011. Alkoholfritt ökade mest, med 35,3 procent, och cider och blanddrycker minskade mest, med - 4,6 procent. Antalet kunder under perioden var 32 524 178, vilket är en ökning med 2,6 procent. Stödet bland allmänheten för Systembolagets ensamrätt på försäljning av vin, sprit och starköl uppgick under sommaren till 71 procent, 3 procentenheter högre jämfört med samma period 2011.

För de olika varugrupperna utvecklades försäljningen (i tusentals liter) enligt följande:

Sommaren (juni-augusti) 2012 
Förändring jämfört med
motsvarande period 2011 (procent)
Försäljning (tusentals liter)
Vin  + 2,3 %  55 315
Starköl+ 0,8 %70 231
Cider/Blanddrycker– 4,6 %6 660
Sprit+ 0,4 %    5 310
Totalt ren alkohol+ 1,2 %13 247
Alkoholfritt+ 35,3 %  717


Kunderna föredrar dyrare viner

Det finns en tydlig trend i att kunderna köper allt dyrare drycker. I prissegmentet 90-99 kronor ökade försäljningen av rött vin med 29,3 procent och vitt vin med 35,1 procent, en stor skillnad jämfört med lägre prissegment.

– Vi ser tydligt att fler och fler gärna betalar lite mer för sina drycker, säger Magdalena Gerger, Systembolagets vd. Det finns ett ökat intresse av god smak och att mat och dryck ska passa ihop och då väljer man hellre ett vin av lite bättre kvalitet.

Alkoholfritt fortsätter öka mest
Det ökade intresset för alkoholfria drycker håller i sig, med en ökning på 35,3 procent till 717 285 liter, jämfört med sommarmånaderna 2011.

– Det är glädjande att se att intresset fortsätter öka så starkt även i sommar. För alkoholfritt ser vi inte någon stark koppling till vädret vilket vi gör med andra drycker, utan efterfrågan är hög oavsett temperatur, säger Magdalena Gerger.

Rött vin ökade starkt
Till skillnad från rosévin och vitt vin, ökade efterfrågan på rött vin starkt, med 4,7 procent, jämfört med samma period förra året.

Rosévinet på samma nivå som 2011
Försäljningen av rosévin sommaren 2012 låg på samma nivå som 2011. Efterfrågan på rosévin har tidigare år ökat med upp till 40 procent, under 2012 ökade det med 0,3 procent jämfört med samma period året innan. Det är en naturlig utveckling att efterfrågan planas ut efter ett flertal år av kraftig ökning i försäljning. I Sverige är efterfrågan på rosévin till stor del knutet till vädret och den kalla sommaren på många håll i landet påverkade därför försäljningen.

Större miljömedvetenhet bland kunderna
Allt fler väljer PET-flaskor ur Systembolagets sortiment. Under sommaren 2012 såldes 31, 4 procent mer vin i PET-flaskor jämfört med året innan. PET-flaskor är miljömässigt bättre än glasflaskor. Även ekologiskt märkta drycker ökade under sommaren; 2, 9 procent jämfört med 2011.

Stödet för Systembolaget fortsätter att öka
SIFO mäter på uppdrag av Systembolaget allmänhetens inställning till Systembolaget, ett så kallat opinionsindex (OPI). Under sommaren 2012 svarade 71 procent ja på SIFO:s fråga om man vill behålla Systembolaget i dess nuvarande roll. Medelvärdet för samma period 2011 var 68 procent.

Förutom opinionsindex mäter Systembolaget även kundernas nöjdhet, Nöjd-Kund-Index (NKI). Under sommaren låg index på 80 (max är 100), jämfört med 79 motsvarande period 2011.

Ännu bättre på ålderskontroll
Systembolaget anlitar ett externt undersökningsföretag för att ta reda på hur ålderskontrollen fungerar. Undersökningsföretaget låter kunder mellan 20-24 år genomföra testköp i Systembolagets butiker. Under sommaren bad personalen om legitimation i 93 procent av alla testköp. Under samma period 2011 var siffran 92 procent.

Mer statistik
Systembolagets försäljning sommaren 2012 (obs, detta är en länk)

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Agén, presschef, telefon 070-245 00 47 eller press@systembolaget.se

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.