Pressrum

Pressrum

09 jul 2013
Systembolagets uppdrag

Utredning belyser behovet av att alkohollagen förtydligas

I dag presenteras en statlig utredning om bland annat tillsyn av e-handel med alkohol. Utredningen bekräftar att lagen är otydlig.
– Det är nu oerhört viktigt att regering och riksdag tydliggör vem som har rätt att sälja alkohol i Sverige och vem som inte har det, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger.
Systembolaget har i egenskap av expert i utredningen lämnat ett så kallat särskilt yttrande.

I den statliga utredningen framkommer att den kommersiella e-handeln med alkoholdrycker till svenska konsumenter ökar. En ny undersökning från HUI Research visar att om inget görs kan e-handeln stå för så mycket som 30 procent av alkoholförsäljningen om tio år, trots att Systembolaget har ensamrätt på försäljning av alkohol i Sverige. Inte bara antalet alkoholbutiker på nätet utan också marknadsföringen av alkohol ökar. Den inte sällan aggressiva och uppsökande marknadsföringen, som driver både försäljning och konsumtion, hänger ihop med det ökande antalet alkoholbutiker på nätet.

– De kommersiella företag som väljer att sälja alkohol till svenska konsumenter gör det bara för att öka sin egen vinst – utan att respektera politiska beslut och svenskarnas vilja att bevara Systembolagets ensamrätt att sälja alkohol, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger. Riksdag och regering har gett Systembolaget i uppdrag att sköta all försäljning av alkohol, för att slå vakt om folkhälsan. Detta gör att frågan måste hanteras skyndsamt.

I Systembolagets särskilda yttrande ifrågasätts utredningens val att lämna förslag på tillsyn av utlämnandet av alkohol som har köpts på nätet, trots att utredningen konstaterar att lagligheten av själva försäljningsverksamheten många gånger är högst oklar. Förslaget riskerar därmed att legitimera olaglig alkoholförsäljning genom att föreslå tillsyn över verksamheter som kan strida mot svensk lagstiftning.

Systembolaget polisanmäler City Gross
Ett aktuellt exempel på hur kommersiella aktörer drar nytta av den otydliga lagstiftningen är att livsmedelskedjan City Gross nu har börjat sälja alkohol som levereras tillsammans med en matkasse till hemmet, eller så kan kunden hämta ut varorna i en butik.

– Med dagens otydliga lagstiftning passar kommersiella aktörer på att flytta fram sina positioner, utan hänsyn till folkhälsan, säger Cecilia Schelin Seidegård, Systembolagets styrelseordförande. Det kan inte ha varit lagstiftarens avsikt att tillåta den här typen av verksamhet när rätten till privatimport infördes.

– I avvaktan på en tydligare lagstiftning väljer vi att polisanmäla City Gross och företaget Winefinder eftersom vi inte kan se hur den här typen av försäljning av alkohol i Sverige skulle kunna vara laglig, avslutar Cecilia Schelin Seidegård.

För frågor:
Lennart Agén, presschef, Systembolaget, 070-564 17 10

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.