Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Om cookies

Pressrum

Pressrum

29 jul 2014
Systembolaget kommenterar

Lokala och småskaliga drycker

Svar på några frågor med anledning av Systembolagets nya arbetssätt för lokalt och småskaligt producerade drycker.

Försvårar ni inte för små producenter som mikrobryggerierna?
Nej, kundernas intresse och efterfrågan på lokalt producerad öl, vin och sprit ökar stadigt, så även antalet producenter och vårt sortiment. Men allt som producerats lokalt har inte efterfrågats och köpts av kund och allt har inte varit av hög kvalitet. Vissa artiklar har till och med varit defekta. Det gynnar ingen att ha denna typ av produkter på hyllan. Vi ökar därför vårt fokus på de här produkterna med ambitionen att säkra kvalitet och tillgänglighet.

Kommer utbudet av kvalitetsöl att minska?
De nya inköpsrutinerna är en satsning på att få ett ännu bättre lokalt och småskaligt sortiment, från till exempel mikrobryggerierna. Vi vill säkra bästa tänkbara sortiment på varje enskild butik. Ambitionen är att ligga nära i vår dialog med de småskaliga producenterna för att säkra såväl kvalitet på produkten som tillgänglighet för kunden. Att produkter köps in till rätt butiker där det finns kundefterfrågan, i rätt antal så att vi har hyllor som inte står tomma. Vi bedömer att antalet lokala och småskaliga produkter på våra hyllor kommer att fortsätta öka.

Tycker alla mikrobryggerier att förändringen för lokalt och småskaligt är dålig?
Nej, det finns även mikrobryggerier som är positiva och som ser fördelar och nya möjligheter. Vi förstår naturligtvis att det upplevs som negativt att vi inte längre levererar från en enskild Systembolagsbutik, nära den lokala producenten, till övriga butiker i landet. Om bryggeriet önskar att deras produkter skall kunna beställas till samtliga butiker i landet måste man från och med den 1 september istället leverera till vår varudepå i Örebro. Därifrån ansvarar Systembolaget för packning och distribution till övriga butiker. Samma rutiner som gäller för alla producenter/ leverantörer som levererar till både butik eller depå.

Prioriteras stora bryggerier med stora volymer framför små?
Nej, vi vill vara en del i att utveckla det lokalt och småskaligt producerade dryckerna och ser att andelen fortsatt kommer att öka på butikens hyllor.

Hur mäts kundefterfrågan?
En småskaligt producerad produkts försäljning jämförs med andra likvärdiga produkters försäljning på den enskilda butiken. Inköpet baseras på förväntad kundefterfrågan av artikeln på de unika butikerna. Om artikeln är ny utgår man från historisk försäljning av andra likvärdiga artiklar. Vid återköp av redan befintlig artikel finns statistik.

Hur blir det med mikrobryggerier som inte har 10 butiker inom 10 mils radie?
Regeln om 10 mil är inte någon nyhet så det blir ingen förändring mot nuvarande lösning.

Är det så att mikrobryggerierna inte kan producera de mängder som Systembolaget begär för att få vara med i sortimentet?
Systembolaget kommer även att köpa in små volymer och anpassar då distribution och listningstid efter tillgängliga volymer.

Senaste nyheter

15 jul 2020
Försäljningssiffror
Mätningar visar att konsumtionen ligger kvar på tidigare nivåer trots ökad försäljning på Systembolaget och Nöjd Kund Index visar att kunderna är fortsatt mycket nöjda. Det framgår av Systembolagets delårsrapport som publiceras idag.
31 jan 2020
Lokala pressmeddelanden
Systembolaget fortsätter utöka erbjudandet av e-handel. Från och med den 3 februari 2020 kommer hemleverans vara tillgängligt i bland annat Västerås, Arboga, Köping och Kungsör.