Pressrum

Pressrum

03 jan 2014
Systembolagets uppdrag

Ny utredning om e-handel med alkohol välkomnas

En ny utredning om e-handel med alkoholdrycker kommer att tillsättas. Systembolaget välkomnar initiativet och efterlyser en tydligare reglering liknande den som finns i Finland och Norge.

Systembolaget har ensamrätt i Sverige på försäljning av alkohol i detaljhandelsledet. Syftet är att slå vakt om folkhälsan genom att alkohol säljs utan att styras av privata vinstintressen. Sedan den s.k. Rosengrendomen från 2007 är det tillåtet för privatpersoner att köpa alkohol från andra EES länder och ta hjälp av oberoende transportör med transporten till Sverige.  Men i dag finns kommersiella aktörer som utnyttjar regelverket kring privatimport och kringgår Systembolagets ensamrätt genom att i vinstsyfte förmedla alkoholförsäljning från lager utomlands och samtidigt hantera de flesta försäljningsmomenten (transport, betalning, reklamationer m.m.) i Sverige.

Nu tillsätter regeringen en utredning som ska se vad som bör göras för att tydliggöra alkohollagen så den inte utnyttjas på ett sätt som inte var avsikten.

– Det finns luckor i lagstiftningen som kommersiella aktörer drar nytta av. Från Systembolagets sida välkomnar vi därför beskedet från Maria Larsson att en ny statlig utredning ska tillsättas. Det är glädjande att regeringen agerar skyndsamt för att tydliggöra lagstiftningen i syfte att värna de gränser som finns i Sverige för folkhälsans skull, säger Cecilia Schelin Seidegård, Systembolagets styrelseordförande.

Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. (SOU 2013:50) efterlyste en översyn av det nuvarande regelverket så att gränserna för det tillåtna området regleras tydligare. En rad remissinstanser – hit hör Sveriges Kommuner och Landsting, Konkurrensverket, Folkhälsoinstitutet, Svenska Läkaresällskapet, Föreningen Sveriges Socialchefer och Justitiekanslern – har pekat på behovet av en översyn av regelverket för att klargöra gränserna för vad som är tillåtet.

– Vi har efterlyst en reglering av näthandel och privatimport liknande den som finns i Finland och Norge. Där är det förbjudet att använda sig av mellanhänder, som i sammanhanget är att jämställa med detaljhandel enligt norsk och finsk lagstiftning, avslutar Cecilia Schelin Seidegård.

För ytterligare information, kontakta gärna :

Lennart Agén, presschef, tfn 070-564 17 10 eller press@systembolaget.se 

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.