Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Om cookies

Pressrum

Pressrum

26 sep 2014
Systembolagets uppdrag

Systembolaget vill att utredningsförslag om privatinförsel förtydligas

Alkoholleveransutredningen, som 9 juli presenterade sina förslag, hade i uppdrag att granska e-handel och hemleverans av alkohol eftersom gränsen mellan lagligt och olagligt agerande är oklar.

Betänkandet (SOU 2014:58) bygger på att aktörer med kommersiella intressen ska hållas utanför detaljhandeln med alkoholdrycker, vilket Systembolaget välkomnar. Vissa av utredningsförslagen är dock inte tillräckligt långtgående eller tillräckligt tydliga. I Systembolagets remissvar understryks vikten av att endast privat införsel tillåts och att det blir en reell begränsning för kommersiella aktörer.

I sitt remissyttrande är Systembolaget av samma mening som regeringens utredare Jörgen Hettne när det gäller att ingen annan förmedling än själva transporttjänsten bör vara tillåten, och att begreppet ”annan oberoende mellanhand” bör tas bort ur alkohollagen. Systembolaget delar utredningens uppfattning att medlemsstaternas intresse att hålla privata vinstintressen borta från en reglerad alkoholmarknad är lika legitimt ur ett folkhälso- och EU-rättsligt perspektiv som det har ansetts vara i fallet med en reglerad spelmarknad. Samtidigt poängterar Systembolaget, till skillnad från utredningsförslaget – att distansförsäljning inte bör tillåtas. Om alkoholdrycker får föras in till Sverige genom säljarens försorg öppnar detta för en ny försäljningskanal vid sidan av detaljhandelsmonopolet. Detta kan göra att den svenska alkoholpolitiska regleringen undermineras – även ur ett EU-rättsligt perspektiv. Det bör därför tydliggöras att det så kallade privatinförselundantaget i 4 kap. alkohollagen endast omfattar distansköp och att det alltså endast är just privat införsel som är tillåtet.

Systembolaget instämmer i utredningens bedömning att privatinförselundantaget bör kompletteras med ett separat förbud mot kommersiellt främjande av privat införsel av alkoholdrycker. Syftet är att uppnå ett sammanhängande och systematiskt skydd för folkhälsan och de principer som alkohollagstiftningen bygger på. Därför bör det föreslagna främjandeförbudet – med lotterilagens främjandeförbud som förlaga – göras heltäckande.

– Den finska lagstiftningen tillämpas framgångsrikt och där är endast privat införsel tillåtet och i Norge finns andra förbud som begränsar kommersiella aktörer, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger. Våra grannländer har lyckats minimera omfattningen av den kommersiella e-handeln med alkoholdrycker vid sidan av detaljhandelsmonopolet, och det är bra att regeringen och utredningen pekar på att vi bör ta intryck av dessa exempel.

Hela remissyttrandet finns att ladda ner nedan.

För ytterligare information kontakta:

Senaste nyheter

15 jul 2020
Försäljningssiffror
Mätningar visar att konsumtionen ligger kvar på tidigare nivåer trots ökad försäljning på Systembolaget och Nöjd Kund Index visar att kunderna är fortsatt mycket nöjda. Det framgår av Systembolagets delårsrapport som publiceras idag.
31 jan 2020
Lokala pressmeddelanden
Systembolaget fortsätter utöka erbjudandet av e-handel. Från och med den 3 februari 2020 kommer hemleverans vara tillgängligt i bland annat Västerås, Arboga, Köping och Kungsör.