Pressrum

Pressrum

27 apr 2016
Övrigt

Storasyskon köper ut av omtanke

Valborg är en helg då många ungdomar dricker alkohol för första gången, och ofta är det äldre syskon eller kompisar som köper ut. Fyra av tio unga vuxna har köpt alkohol till yngre syskon eller kompisar. En vanlig uppfattning är att man inte vill att syskon ska få alkohol från en vuxen som man inte känner. Det visar en ny Sifo-undersökning som utförts på uppdrag av Systembolaget.*

Den vanligaste langaren är en ung person - ungdomar får alkohol från äldre kompisar, syskon eller pojk- och flickvänner. Unga vuxna tror ofta att det är bättre att de själva köper ut för att ens yngre syskon eller vänner annars ändå skulle få tag på alkohol från andra. Men siffror från CAN visar att närmare 60 procent av 16-åringarna skulle avstå från att dricka om de inte får tag på alkohol från någon de känner väl.

– De som köper ut drivs ofta av omtanke, men den är baserad på en missuppfattning. Man tror att ungdomarna annars skulle skaffa alkohol från annat håll. Men majoriteten av tonåringarna skulle avstå helt från alkohol om de inte får den från någon närstående, säger Magdalena Gerger, VD Systembolaget.

Sifo har på uppdrag av Systembolaget genomfört en undersökning bland unga vuxna (20-27 år) om deras syn på langning. Undersökningen visar bland annat att:

  • 4 av 10 unga vuxna har köpt ut till någon under 20 år (43 procent)
  • Hälften av de unga vuxna tror att langning mellan syskon sker för att undvika att okända vuxna köper ut (50 procent)
  • En tredjedel är oroliga för att yngre syskon ska skaffa alkohol från okända vuxna (30 procent)

– Ett nej betyder mycket. Jag tycker att man ska ta diskussionen med sitt syskon och sina kompisar, säger Magdalena Gerger.

Det finns flera anledningar till varför det är viktigt att ungdomar börjar dricka alkohol så sent som möjligt. Forskning visar att de som alkoholdebuterat tidigt får en högre alkoholkonsumtion och en ökad risk för beroendeproblematik i vuxen ålder. Dessutom ökar risken att drabbas av brott, övergrepp och olyckor.

För mer information om undersökningen se bifogat faktablad.

* Undersökningen har genomförts av Sifo på uppdrag av Systembolaget under mars-april 2016. Webbintervjuer med 1000 personer i åldrarna 20-27 år.

För information kontakta:

Therese Elmgren, pressekreterare Systembolaget, telefon 072-706 83 36, therese.elmgren@systembolaget.se

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.