Pressrum

Pressrum

21 apr 2016
Finansiell information

Systembolagets årsstämma:

Stödet för Systembolaget är starkare än någonsin

Nöjd Kund Index (NKI) når en ny rekordnivå på 84, jämfört med fjolårets resultat 83, vilket även var målnivån för 2015. Opinionsindex (OPI) som TNS Sifo genomför varje månad för att mäta allmänhetens stöd för Systembolagets ensamrätt visar att stödet aldrig varit högre sedan mätningarna startade i början av 2000-talet. OPI uppgick i år till 77 procent vilket är en ökning från 74 procent år 2014.

Systembolagets långsiktiga och planerade satsningar på kundmöte, sortiment, ledarskap och effektivisering fortsätter att ge resultat.

-          Jag är väldigt stolt över kundernas betyg och medarbetarnas fina insatser, som avspeglas i Opinionsindex (OPI). Stödet för Systembolagets ensamrätt är starkare än någonsin. Affärsmässighet är ett ledord, och vi strävar ständigt efter effektivisering i verksamheten, för att möta våra kunders ökande förväntningar, säger Systembolagets VD Magdalena Gerger.

Försäljning

Försäljningsvolymen låg under året i nivå med 2014 och uppgick till 470,7 (470,4) miljoner liter. Försäljningsintäkterna ökade till 27,6 (26,4) miljarder kronor, främst till följd av den ökade alkoholskatten och premiumiseringstrenden, där fler väljer att köpa artiklar i de dyrare segmenten.  Efterfrågan på alkoholfritt och ekologiskt fortsätter att öka. Under året såldes 43,9 (26,2) miljoner liter ekologiska drycker, en ökning med 68 procent. Huvuddelen av försäljningsvolymen kommer från ekologiska viner, men även ekologisk öl och ekologiska blanddrycker ökar. Ekologiska drycker utgjorde under året 9,3 (5,6) procent av den totala försäljningsvolymen.

Resultat

Rörelseresultatet uppgick till 179 (370) MSEK. Det minskade resultatet beror på ökade personalkostnader med anledning nyöppnade butiker, övergång till nytt pensionsavtal och planerade satsningar inom IT-projekt och ny webb.

Stämman

Vid stämman omvaldes ordförande Kenneth Bengtsson och styrelseledamöter Thord Andersson, Pia Fagerström, Crister Fritzson, Håkan Leifman, Mona Sahlin, Viveca Bergstedt Sten och Kerstin Wigzell.

Systembolagets ansvarsredovisning 2015 

För personbilder, besök: http://press.systembolaget.se/bilder/

För mer information, kontakta gärna:

Systembolagets pressjour 070-245 00 47 eller press@systembolaget.se

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.