Pressrum

Pressrum

13 jun 2017
Systembolagets uppdrag

Sju av tio lärare har misstänkt alkoholproblem i elevers familjer

Idag presenterar Systembolaget Alkoholrapporten 2017 – en ny rapport som ger en samlad bild av alkoholen i Sverige och som i år har ett särskilt fokus på föräldrar och barn. I rapporten redovisas bland annat resultatet från en ny undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Systembolaget. Den visar att sju av tio lärare har misstänkt att en elev har en förälder som dricker för mycket alkohol.

I Alkoholrapporten har Systembolaget samlat populärvetenskapligt hållna texter om aktuell forskning, ny statistik och trender i konsumtion och skadeutveckling.

- De senaste åren visar på flera positiva saker – alkoholkonsumtionen i Sverige ligger på en stabil nivå och ungdomar dricker mindre än någonsin. Men det finns också problem som oroar, som att cirka 100 000 barn växer upp i en miljö där missbruk förekommer, säger Magdalena Gerger, VD på Systembolaget.

Skolan är en viktig institution för att upptäcka dessa barn. Därför omfattas lärare och annan personal av anmälningsskyldighet.

Undersökningen som ingår i rapporten har genomförts bland 2000 lärare i årskurs 1–6 och visar:

  • Sju av tio lärare har misstänkt att en elev har en förälder eller vårdnadshavare som har alkoholproblem, men endast var femte av dessa har anmält sin oro till socialtjänsten – trots anmälningsplikt.
  • Var fjärde lärare menar att skolverksamheten inte erbjuder det stöd de skulle behöva för att hjälpa utsatta barn.
  • Nio av tio lärare som misstänkt något tog upp detta med en annan person eller instans. I första hand har lärarna vänt sig till elevhälsan, det vill säga skolsköterska och/eller skolkurator.

- Vi har tagit fram rapporten och undersökningen för att vi tycker det är viktigt att sprida kunskap om alkohol och hur omgivningen kan påverkas av andras drickande – inte minst barnen. Att informera om alkoholens risker är också är en del av vårt samhällsuppdrag, säger Magdalena Gerger.

Hela rapporten finns här: https://www.systembolaget.se/alkoholrapporten 

För mer information kontakta:

Therese Elmgren, pressansvarig Systembolaget, 070-245 00 47, press@systembolaget.se 

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.