Pressrum

Pressrum

07 mar 2018
Övrigt

Få upplever att arbetsgivare jobbar förebyggande gällande alkohol

När arbetsgivare aktivt förebygger alkoholrelaterade problem minskar risken för att personer far illa. Men många har inte fått information från sin arbetsgivare om hur man kan arbeta förebyggande. Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Systembolaget i samband med seminariet ”Alkohol på jobbet” 7 mars.

Seminariet ”Alkohol på jobbet – vems ansvar?” arrangeras av Systembolaget i samarbete med CERA vid Göteborgs universitet. I samband med seminariet har Sifo på uppdrag av Systembolaget gjort en undersökning* om alkohol kopplat till arbetsplatsen. Undersökningen visar bland annat:

  • Sju av tio svenska arbetstagare, 71 procent, har aldrig fått information från sin nuvarande arbetsgivare om möjliga sätt att arbeta förebyggande mot riskkonsumtion.
  • Majoriteten, 52 procent, tycker att arbetsgivare bör arbeta aktivt för att förebygga riskkonsumtion av alkohol hos sina medarbetare.
  • Sju av tio, 76 procent, uppger att deras åsikt ligger närmare alternativet att arbetsgivare av omsorg om medarbetarna bör försöka upptäcka alkoholberoende hos sina anställda, snarare än att arbetsgivare inte ska göra det eftersom det är integritetskränkande (12 procent).
  • Sex av tio, 65 procent, har inte fått någon information från sin arbetsgivare om hur de ska agera om de tror att en kollega har en riskkonsumtion av alkohol.

– Genom att ta ett tydligare och tidigare ansvar kan arbetsgivare förhindra att ett beroende utvecklas, förbättra sina medarbetares mående och minska sina egna kostnader. Vi vet också att en alkoholnorm som präglas av omsorg bidrar till en god arbetsmiljö. Våga diskutera vilken alkoholkultur och vilka normer ni har och vill ha på arbetsplatsen – det gynnar både medarbetare och arbetsgivare, säger Magdalena Gerger, VD Systembolaget.

Seminarium: Alkohol på jobbet – vems ansvar?

Tid:               Onsdag 7 mars 2018, kl. 13-16

Plats:            Göteborgs universitet, Aulan, Vasaparken, Universitetsplatsen 1

Seminariet belyser t.ex förebyggande arbete på arbetsplatser, exempel på hur man kan arbeta i praktiken, alkoholens effekter på prestation, koncentration, motorik.

Se hela programmet här

*Webbintervjuer med 1001 personer, hel- och deltidsanställda, 20-64 år, 8-18 februari 2018

För mer information kontakta:

Lennart Agén, presschef, 070-564 17 10, lennart.agen@systembolaget.se

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.