Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Om cookies

Pressrum

Pressrum

13 feb 2018
Finansiell information

Systembolagets bokslutskommuniké 2017

Nöjda kunder och högt förtroende för Systembolagets ensamrätt

Sifo mäter regelbundet allmänhetens stöd för Systembolagets ensamrätt (OPI). OPI låg 2017 fortfarande högt, på 76 procent. Nöjd Kund Index (NKI) visade vid senaste mätningen ett resultat på 84, samma siffra som förra årets rekordnivå. Synen på Systembolagets samhällsansvar, ett av de kvalitetsområden som är viktigast för kunderna, ökar och bidrar till den fortsatt höga nivån.

- De höga siffrorna visar på ett fortsatt starkt stöd från kunderna för Systembolagets ensamrätt och vårt viktiga samhällsuppdrag, vilket är glädjande och en bekräftelse för oss, säger Systembolagets VD Magdalena Gerger.

Årets resultat 2017 uppgick till 282 (289) miljoner kronor och nettoomsättningen ökade med 3,1 procent till 29 355 miljoner kronor. Ökningen är främst relaterad till att kunderna fortsatt köper varor i de dyrare segmenten samt alkoholskattehöjningen från 1 januari 2017.

CAN’s* mätning av total alkoholkonsumtion för 2016 publicerades under 2017. Mätningen visade på en fortsatt minskning av alkoholkonsumtionen från 9,2 liter till 9,0 liter, en flerårig trend som fortsatt i en positiv riktning där Systembolagets andel fortsatt att öka på bekostnad av resandeinförseln.

- Systembolagets syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar och de stora negativa konsekvenserna för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Att alkoholkonsumtionen minskar är väldigt positivt, säger Magdalena Gerger.

2018 kommer Systembolaget bland annat att fortsätta utveckla vårt kvalitetserbjudande och att arbeta för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och integrera hållbarhet i hela verksamheten. Systembolaget befinner sig mitt uppe i en digitaliseringsresa med fokus på ny teknologi och nya kundbeteenden för att möta framtidens behov.

Läs mer i Systembolagets bokslutskommuniké för 2017

För ytterligare information, kontakta:

Systembolagets pressjour, tfn 070-245 00 47 eller press@systembolaget.se

*CAN: http://www.can.se/Publikationer/rapporter/alkoholkonsumtionen-i-sverige-2016/

Senaste nyheter

15 jul 2020
Försäljningssiffror
Mätningar visar att konsumtionen ligger kvar på tidigare nivåer trots ökad försäljning på Systembolaget och Nöjd Kund Index visar att kunderna är fortsatt mycket nöjda. Det framgår av Systembolagets delårsrapport som publiceras idag.
31 jan 2020
Lokala pressmeddelanden
Systembolaget fortsätter utöka erbjudandet av e-handel. Från och med den 3 februari 2020 kommer hemleverans vara tillgängligt i bland annat Västerås, Arboga, Köping och Kungsör.