Pressrum

Pressrum

28 jan 2019
Lokala pressmeddelanden

Alkoholforskare i Uppsala får anslag från Systembolaget

Professor Alkistis Skalkidou och dr. Erika Comasco vid Uppsala universitet får projektanslag om sammanlagt en halv miljon kronor från Systembolagets Alkoholforskningsråd. Rådet delar i år ut totalt 10 miljoner kronor till olika forskningsprojekt.

Båda projekten studerar psykisk ohälsa kopplat till alkoholkonsumtion. Comasco undersöker hur psykosociala faktorer samverkar med alkohol i förhållande till biologiska faktorer. Skalkidou forskar om hur faktorer som alkoholanvändning och depression i samband med graviditet påverkar barnet. Båda studierna väntas ge resultat som kan ligga till grund för behandlings- och hälsofrämjande insatser kopplat till alkohol.

- Det känns väldigt roligt att få det här anslaget. I vår forskning följer vi ett stort antal gravida kvinnor och nyblivna mammor över tid och undersöker samband mellan psykiskt mående, alkoholanvändning, amning och spädbarnets utveckling. Perioden kring graviditeten är av stor betydelse vad gäller barnets utveckling, säger Alkistis Skalkidou, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Totalt har 33 projekt beviljats stöd. Systembolaget har identifierat alkoholkonsumtion och småbarnsföräldrar, samt ungas alkoholkonsumtion som särskilt prioriterade forskningsområden, och 3 miljoner kronor i årets utlysning var öronmärkta för dessa fokusområden.

Systembolagets Alkoholforskningsråd består av 11-15 från Systembolaget fristående ledamöter. Rådet bidrar till att stärka alkoholforskningen i Sverige genom att stödja relevant forskning. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig forskning är särskilt prioriterad.

Systembolagets engagemang i alkoholforskning

I Systembolagets uppdrag ingår att informera om alkoholens risker. Det görs via informationsinsatser och stöd till alkoholforskning. Vi arrangerar kunskapsseminarier, delfinansierar en professur i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet, delar ut stipendium till unga forskare, samt delar ut ett kunskapspris till forskare. Mer information finns här:

https://www.omsystembolaget.se/vart-uppdrag/forskning 

För ytterligare information kontakta:

Anna Raninen, ansvarig alkoholforskning Systembolaget, tel 072-077 97 29, anna.raninen@systembolaget.se

Alkistis Skalkidou, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, tel 018-611 57 69, alkistis.skalkidou@kbh.uu.se

Systembolagets pressjour, tel 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Relaterade dokument

Bilder

  • Alkistis Skalkidou.jpg

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.