Pressrum

Pressrum

22 aug 2019
Hållbarhet

Låg kunskap om klimatsmarta förpackningar

Tre av fyra vet inte att glasflaskan är den minst klimatsmarta förpackningen för vin. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Systembolaget.

Förpackningar utgör en tredjedel av Systembolagets totala klimatpåverkan och glasflaskan (utan pant) är den som gör störst avtryck på klimatet. Nu visar en undersökning från Kantar Sifo* att kunskapen om förpackningars klimatpåverkan är låg. (Med klimatsmart menas att något är mindre dåligt för klimatet än vad alternativen är.)

Sex av tio, 63 procent, uppger att de sällan eller aldrig tänker på att välja en klimatsmart förpackning när de handlar dryck på Systembolaget. Hälften av dessa, 50 procent, anger som orsak att de inte vet vilka förpackningar som är klimatsmarta.

Systembolaget har satt som mål att minska avtrycket från förpackningar med 15 000 ton koldioxid till år 2023**.

 – För att nå målet har vi en nära dialog med våra dryckesleverantörer. Vi behöver också bidra med mer kunskap om klimatsmarta förpackningar till våra kunder, och därför jobbar vi nu med information i butikerna, på webben och i sociala kanaler, säger Sara Norell, direktör Sortiment och Inköp, Systembolaget.

Sju av tio (72 procent) känner inte till att engångsflaskor av glas är det minst klimatsmarta alternativet för öl. Över hälften, 52 procent, tror att glasflaskor alltid är en mer klimatsmart val av förpackning än aluminiumburkar, vilket inte stämmer. Burk är ur klimataspekt ett bättre alternativ än engångsglasflaskor. Det är endast returglas som är bättre än burk.

Över hälften, 56 procent, har en negativ inställning till att köpa vin på PET-flaska, medan 26 procent är positivt inställda. Många tror att PET-flaskan är den minst klimatsmarta, men eftersom merparten av PET-flaskor i Sverige pantas (82 procent) så är det ett bättre alternativ än glasflaskan.

För mer information och resultat från undersökningen – se bifogat faktablad.

De mest klimatsmarta förpackningarna är:

För vin 75 cl-1 liter:

  1. Pappförpackning
  2. PET-flaska

För öl:

  1. Returglasflaska
  2. Burk

Ovan under förutsättning att PET, returglas och burk pantas.

* Undersökning webbintervjuer Kantar Sifo, 1000 respondenter, 20-84 år (som handlar på Systembolaget), 23-30 maj 2019

** 15 000 ton CO2 motsvarar t.ex 1700 varv runt jorden med flyg

För ytterligare information kontakta:

Systembolagets pressjour 070-245 00 47, press@systembolaget.se 

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.