Pressrum

Pressrum

22 aug 2019
Hållbarhet

Låg kunskap om klimatsmarta förpackningar

Tre av fyra vet inte att glasflaskan är den minst klimatsmarta förpackningen för vin. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Systembolaget.

Förpackningar utgör en tredjedel av Systembolagets totala klimatpåverkan och glasflaskan (utan pant) är den som gör störst avtryck på klimatet. Nu visar en undersökning från Kantar Sifo* att kunskapen om förpackningars klimatpåverkan är låg. (Med klimatsmart menas att något är mindre dåligt för klimatet än vad alternativen är.)

Sex av tio, 63 procent, uppger att de sällan eller aldrig tänker på att välja en klimatsmart förpackning när de handlar dryck på Systembolaget. Hälften av dessa, 50 procent, anger som orsak att de inte vet vilka förpackningar som är klimatsmarta.

Systembolaget har satt som mål att minska avtrycket från förpackningar med 15 000 ton koldioxid till år 2023**.

 – För att nå målet har vi en nära dialog med våra dryckesleverantörer. Vi behöver också bidra med mer kunskap om klimatsmarta förpackningar till våra kunder, och därför jobbar vi nu med information i butikerna, på webben och i sociala kanaler, säger Sara Norell, direktör Sortiment och Inköp, Systembolaget.

Sju av tio (72 procent) känner inte till att engångsflaskor av glas är det minst klimatsmarta alternativet för öl. Över hälften, 52 procent, tror att glasflaskor alltid är en mer klimatsmart val av förpackning än aluminiumburkar, vilket inte stämmer. Burk är ur klimataspekt ett bättre alternativ än engångsglasflaskor. Det är endast returglas som är bättre än burk.

Över hälften, 56 procent, har en negativ inställning till att köpa vin på PET-flaska, medan 26 procent är positivt inställda. Många tror att PET-flaskan är den minst klimatsmarta, men eftersom merparten av PET-flaskor i Sverige pantas (82 procent) så är det ett bättre alternativ än glasflaskan.

För mer information och resultat från undersökningen – se bifogat faktablad.

De mest klimatsmarta förpackningarna är:

För vin 75 cl-1 liter:

  1. Pappförpackning
  2. PET-flaska

För öl:

  1. Returglasflaska
  2. Burk

Ovan under förutsättning att PET, returglas och burk pantas.

* Undersökning webbintervjuer Kantar Sifo, 1000 respondenter, 20-84 år (som handlar på Systembolaget), 23-30 maj 2019

** 15 000 ton CO2 motsvarar t.ex 1700 varv runt jorden med flyg

För ytterligare information kontakta:

Systembolagets pressjour 070-245 00 47, press@systembolaget.se 

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.