Pressrum

Pressrum

11 nov 2019
Övrigt

Ny studie: Alkoholen kostar 103 miljarder per år

Kostnaderna för alkoholkonsumtionen i Sverige uppgår till 103 miljarder kronor under ett år. I vartannat misshandelsfall är alkohol inblandat och ungefär 660 000 av alla vårdbesök är alkoholrelaterade. Under ett år tas 625 000 alkoholrelaterade sjukdagar ut. Detta visar en ny studie om alkoholens kostnader och nyttor, som Systembolaget beställt.

Studien är genomförd av det stiftelseägda analysföretaget Ramboll som har räknat på alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser år 2017.

– Ju mer alkohol som dricks desto större blir skadorna, och då ökar också kostnaderna. Det är bra att Sverige fortsätter ha en restriktiv alkoholpolitik för trots att vi i Sverige dricker mindre vad man gör i de flesta europeiska länder, så kostar alkoholen samhället 103 miljarder kronor årligen, säger Magdalena Gerger, vd Systembolaget.

Totalt utredde polis och åklagare 162 000 alkoholrelaterade fall till en kostnad för samhället på närmare 10 miljarder kronor år 2017. I sjukvården finns kostnader för att behandla alkoholrelaterade sjukdomar och olycksfall överallt – från primärvård till slutenvård.

– Det behövs ökad kunskap och fakta om vad alkoholen faktiskt kostar samhället. Idag finns stora kunskapsluckor gällande uppföljning av alkoholens konsekvenser, och vi efterlyser att dessa luckor täpps igen. Det kan t.ex handla om att registerföra alkohol som en av flera orsaker i patientjournaler eller vid brott, säger Magdalena Gerger.

I studien har man även räknat på kostnaderna för den försämrade livskvalitet alkoholen kostar samhället – både för den som dricker och för närstående och omgivning. Kostnaden beräknas uppgå till 43 miljarder kronor.

Utöver kostnader inkluderar studien även en beräkning av de nyttor alkoholen skapar. De samlade nyttorna uppgick till cirka 10 miljarder kronor.

Så här fördelar sig kostnaderna för alkoholkonsumtionen i Sverige:

  • Försämrad livskvalitet ca 43 miljarder
  • Produktionsbortfall ca 35 miljarder
  • Sjukvård ca 15 miljarder
  • Brottslighet ca 9 miljarder

Studien ”Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser” finns att läsa här: omsystembolaget.se/kostnader

För mer information kontakta:

Systembolagets pressjour, tel. 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Relaterade dokument

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.