Pressrum

Pressrum

14 jan 2019
Övrigt

Systembolaget, barnrättsorganisationer och IQ samlas i initiativet Barndom utan baksmälla

En ny Sifo-undersökning visar att en av tre vuxna har märkt ett återkommande problematiskt användande av alkohol hos en förälder med barn under 18 år. Systembolaget, Bris, Trygga Barnen, Maskrosbarn, Childhood och IQ startar nu initiativet Barndom utan baksmälla för att färre barn ska fara illa av vuxnas drickande.

– Vi vet att det finns en stor vilja att hjälpa till när det handlar om barns bästa. Tillsammans vill vi skapa ett ännu större engagemang i frågan och få fler människor att bidra i detta arbete, säger Magdalena Gerger, VD Systembolaget.

Kantar Sifo har på uppdrag av Systembolaget gjort en undersökning* som bland annat visar:

  •  En dryg tredjedel (36 procent) har någon gång uppmärksammat ett återkommande problematiskt användande av alkohol hos en förälder/vuxen boende med barn under 18 år
  •  En tredjedel (33 procent) av dessa valde den senaste gången de befann sig i en sådan situation att inte agera
  •  Den vanligaste anledningen (22 procent) till att inte göra något var att man inte visste hur man skulle agera

Barndom utan baksmälla är ett långsiktigt initiativ där Systembolaget, Trygga Barnen, Bris, Maskrosbarn, Childhood och IQ kommer att samverka.

– Genom samarbetet vill vi bidra till att färre barn far illa av vuxnas drickande. Vår ambition är bryta tabun kring frågan och att fler ska våga agera när de ser att ett barn inte mår bra kopplat till alkohol i hemmet. Vi vill också tillsammans arbeta proaktivt för att få fler föräldrar och vuxna att reflektera kring alkohol och barn, och sina egna vanor. Det här är organisationer som under många år arbetat för att minska barns utsatthet, och som har bra verktyg för att kommunicera med både barn och vuxna, säger Magdalena Gerger.

 Vart femte barn påverkas negativt av att någon vuxen i närheten dricker för mycket alkohol eller tar droger visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

– Vi vill också öka kunskapen om att många påverkas när någon dricker för mycket alkohol, som en del i arbetet för att färre barn ska drabbas, säger Magdalena Gerger.

Se bifogat faktablad för resultat från undersökningen.

* Kantar Sifo, webbintervjuer 2001 personer, 25-79 år, november 2018

För mer information kontakta:

Systembolaget, Therese Elmgren, pressansvarig, tel 070-245 00 47, press@systembolaget.se 

Bris, Anna Holmqvist, ansvarig press och opinion, tel 070-779 95 06 

Trygga Barnen, Olivia Trygg Larsen, generalsekreterare, tel 070-550 44 57

Maskrosbarn, Marlene Lundli, kommunikationsansvarig, tel 0708-51 09 43

Childhood, Åsa Andreasson, kommunikationsansvarig tel 073-687 70 06

IQ, Karin Hagman, vd, tel 073-392 61 06

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.