Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Om cookies

Pressrum

Pressrum

11 apr 2019
Övrigt

Systembolagets årsstämma: Kunderna är mer nöjda

Nöjda kunder och fortsatt starkt förtroende – det sammanfattar Systembolagets mätningar för 2018. Nöjd Kund Index (NKI) nådde rekordnivån 84,6 och Opinionsindex (OPI) visade att 76,5 procent av befolkningen är för Systembolagets ensamrätt.

- Jag är mycket stolt över att stödet för Systembolaget är starkare än någonsin. Tre av fyra är för ensamrätten och en tydlig majoritet uppskattar också vår service och hur vi säljer alkohol på ett ansvarsfullt sätt, säger Magdalena Gerger, VD Systembolaget.

Försäljning och resultat

2018 års omsättning ökade till 30,9 miljarder kronor, från 29,4 miljarder kronor året innan. Försäljningsökningen på 5 procent till 505 miljoner liter ligger bakom den ökade omsättningen. Omräknat till liter ren alkohol var försäljningsökningen 3 procent eftersom kunderna valde alkoholsvagare drycker i större utsträckning än 2017. Försäljningsökningen är bland annat ett resultat av den varma sommaren och även den svaga kronan med minskad reseinförsel som följd. Detta bekräftas av CAN:s* preliminära siffror som visar att den totala alkoholkonsumtionen minskade under 2018, trots att Systembolaget ökade sin försäljning. Det innebär att Systembolagets andel av den totala alkoholkonsumtionen har ökat.

Rörelseresultatet minskade med 43 miljoner kronor jämfört med 2017, till 227 miljoner kronor. Minskningen beror framförallt på ökade personalkostnader för att möta det ökade kundtrycket i såväl butiker som via kundbeställningar. Det har också skett satsningar i utvecklingsprojekt som framtidens digitala kundmöte med exempelvis en ny onlinebutik och personlig chattrådgivning. Dessutom har informationsarbetet kring alkoholens risker förstärkts.

Stämman 

Vid stämman omvaldes styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson samt följande ledamöter: Viveca Bergstedt Sten, Robert Damberg, Cecilia Halle, Barbro Holmberg, Frida Johansson Metso och Håkan Leifman.

Två nya ledamöter valdes in i styrelsen: Anders Ehrling, tidigare bl a VD Keolis Sverige AB och SAS, samt Ulrika Eriksson, tidigare bl a VD KungSängen AB och Vice VD Apoteket AB.

Systembolagets Ansvarsredovisning 2018: https://www.omsystembolaget.se/globalassets/pdf/om-systembolaget/systembolagets_ansvarsredovisning_2018.pdf

*CAN:s rapport ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2018 – preliminära uppgifter”, Se https://www.can.se/Publikationer/Ovriga-publikationer/alkoholkonsumtionen-i-sverige-2018/

För mer information kontakta

Systembolagets pressjour 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Senaste nyheter

15 jul 2020
Försäljningssiffror
Mätningar visar att konsumtionen ligger kvar på tidigare nivåer trots ökad försäljning på Systembolaget och Nöjd Kund Index visar att kunderna är fortsatt mycket nöjda. Det framgår av Systembolagets delårsrapport som publiceras idag.
31 jan 2020
Lokala pressmeddelanden
Systembolaget fortsätter utöka erbjudandet av e-handel. Från och med den 3 februari 2020 kommer hemleverans vara tillgängligt i bland annat Västerås, Arboga, Köping och Kungsör.