Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Om cookies

Pressrum

Pressrum

12 feb 2019
Finansiell information

Systembolagets bokslutskommuniké 2018:Högt kundtryck och fortsatt nöjda kunder

Den varma sommaren innebar ett högt tryck i Systembolagets butiker. Ändå uppmätte Systembolaget ett rekordhögt index för nöjda kunder. Hela 77 procent av befolkningen stödjer dessutom Systembolagets ensamrätt.

– De höga siffrorna visar på ett fortsatt starkt stöd för Systembolaget och vårt viktiga samhällsuppdrag. Det är glädjande att kunderna värnar om Systembolagets syfte och uppgift - att begränsa alkoholens skadeverkningar och de negativa konsekvenserna för såväl enskilda individer som för samhället i stort, säger Systembolagets VD Magdalena Gerger.

Försäljning och resultat 2018

Årets försäljning ökade med 5 procent till 505 miljoner liter jämfört med 2017. Omräknat till liter ren alkohol var ökningen 3 procent eftersom kunderna valt alkoholsvagare drycker i större utsträckning än föregående år. Försäljningsökningen beror till stor del på den långa och varma sommaren men det är sannolikt också en effekt av den svaga kronan. Siffrorna visar också en ökad försäljning av ekologiskt och alkoholfritt. 

Rörelseresultat har minskat med 43 miljoner kronor jämfört med förra året, till 227 miljoner kronor. Minskningen beror framförallt på flertalet satsningar.

-Under året har Systembolaget arbetat intensivt i olika utvecklingsprojekt med bland annat framtidens digitala kundmöte, som exempelvis en ny onlinebutik och personlig chattrådgivning med ökade personal- och IT-kostnader som följd. Vi har också förstärkt vårt arbete kring alkoholens risker, säger Systembolagets ekonomidirektör Charlotte Hansson. 

Fortsatta satsningar 2019

Under 2019 fortsätter arbetet med den nya onlinebutiken vilket kunderna kommer möta redan under våren. Systembolaget arbetar även vidare med att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. Dessutom sker utvecklingen av samarbetet med barnrättsorganisationer och IQ - Barndom utan baksmälla – ett initiativ för att färre barn ska fara illa av vuxnas drickande.

Läs mer i Systembolagets bokslutskommuniké för 2018

För ytterligare information, kontakta: Systembolagets pressjour, tfn 070-245 00 47 eller press@systembolaget.se

Senaste nyheter

15 jul 2020
Försäljningssiffror
Mätningar visar att konsumtionen ligger kvar på tidigare nivåer trots ökad försäljning på Systembolaget och Nöjd Kund Index visar att kunderna är fortsatt mycket nöjda. Det framgår av Systembolagets delårsrapport som publiceras idag.
31 jan 2020
Lokala pressmeddelanden
Systembolaget fortsätter utöka erbjudandet av e-handel. Från och med den 3 februari 2020 kommer hemleverans vara tillgängligt i bland annat Västerås, Arboga, Köping och Kungsör.