Pressrum

Pressrum

11 mar 2020
Lokala pressmeddelanden

Alkoholforskare i Dalarna tilldelas anslag från Systembolaget

Susanne Hesselman, Post Doc forskare vid Centrum för klinisk forskning Dalarna och Institutionen för Kvinnors och barns hälsa Uppsala Universitet, får anslag på 300 000 kronor. Detta för sitt projekt där graviditetskomplikationer studeras utifrån alkohol- och riskbruk. Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut 10 miljoner kronor till olika forskningsprojekt.

- Mödra- och graviditetskomplikationer av alkohol är ett område som är bristfälligt studerat. Anslaget kommer användas till ett projekt som syftar till att kartlägga mekanismer i moderkakan och förlossningsutfall när mamman varit exponerad för alkohol före och under graviditeten, säger Susanne Hesselman, Post Doc forskare vid Centrum för klinisk forskning Dalarna och Institutionen för Kvinnors och barns hälsa Uppsala Universitet.

Susanne Hesselman är även Överläkare på Kvinnokliniken Falun. Hon kommer i detta projekt studera graviditetskomplikationer utifrån självrapporterat alkohol- och riskbruk. Delar av projektet är ett samarbete med Stellenbosch Universitet i Sydafrika.

Systembolagets Alkoholforskningsråd består av 14 från Systembolaget fristående ledamöter. Rådet bidrar till att stärka alkoholforskningen i Sverige genom att stödja relevant forskning. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig forskning är särskilt prioriterad.

Systembolagets engagemang i alkoholforskning

I Systembolagets uppdrag ingår att informera om alkoholens risker. Det görs via informationsinsatser och stöd till alkoholforskning. Vi arrangerar konferenser, delfinansierar en professur i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet, delar ut stipendier till unga forskare, samt delar ut ett kunskapspris till forskare. Mer information finns här:

https://www.omsystembolaget.se/vart-uppdrag/forskning 

För ytterligare information kontakta:

Anna Raninen, ansvarig alkoholforskning Systembolaget, 072-077 97 29, anna.raninen@systembolaget.se 

Susanne Hesselman, Post Doc forskare vid Centrum för klinisk forskning Dalarna och Institutionen för Kvinnors och barns hälsa Uppsala Universitet, tel 023-492 000, susanne.hesselman@kbh.uu.se

Systembolagets pressjour, tel 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Relaterade dokument

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.